พระราชอาสน์

(เปลี่ยนทางจาก พระที่นั่งอัฐทิศ)

พระราชอาสน์ เป็นราชภัณฑ์ที่คู่องค์พระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

รายชื่อพระราชอาสน์ในประเทศไทย

แก้

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

แก้

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์กางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตรหรือสัปตปฏลเศวตฉัตร คือฉัตรขาว 7 ชั้น ตัวพระที่นั่งทำจากไม้มะเดื่อ จึงมีชื่อว่า "อุทุมพร" ซึ่งแปลว่า ไม้มะเดื่อ ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งหรือพระราชอาสน์ทรงแปดเหลี่ยมสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำพระมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งภัทรบิฐ

แก้

พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล พระแสงอัษฎาวุธ และ พระแสงราชศัสตราวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

แก้
 
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์เป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อม เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฏลมหาเศวตฉัตรอีกชั้นหนึ่ง ใน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน

แก้

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน เป็นบุษบกประกอบท้ายเกรินทั้ง 2 ข้าง ที่ท้ายเกรินปักฉัตรลายทอง 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับ ในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคม หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธี ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระมหากษัตริย์ อัครมเหสี ในการพระราชพิธีสำคัญ

พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก

แก้
 
พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นลากกลางในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นพระราชบัลลังก์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ในการพระราชพิธีสำคัญ

ในการพระราชพิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร มาประดิษฐานที่พระแท่นนี้ด้วย

พระที่นั่งพุดตานถม

แก้
 
พระที่นั่งพุดตานถม ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ระหว่างพระราชพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายรัชกาลที่ 7

พระราชอาสน์ราชบัลลังก์ พระที่นั่งพุดตานถม เป็นพระราชอาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นศิลปกรรมเครื่องถมชิ้นเอกของประเทศไทย สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นมาลาฐานหินอ่อน กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ ในโอกาสสำคัญ บ้างก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งพุดตานถม บ้างก็เสด็จออกทรงยืนหน้าพระที่นั่งพุดตานถม เพื่อเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

พระแท่นราชบัลลังก์กง

แก้

พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์กง ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งของพระราชวังต่าง ๆ เช่น

  • พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
  • พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน
  • พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต

ดูเพิ่ม

แก้