พรรคไทยสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2564)

พรรคไทยสร้างสรรค์ (อังกฤษ: Creative Thailand Party ชื่อย่อ:ท.ส.ส.) เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นลำดับที่ 15/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีนาย ธำรง เรืองธุระกิจ และนางสาว ญาณิศา จันทร์เรือง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค โดยมีที่ทำการพรรคตามที่ระบุไว้อยู่ที่เลขที่ 357 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของ พรรคชาติพัฒนา ก่อนจะย้ายที่ทำการพรรคไปอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา[3][4]

พรรคไทยสร้างสรรค์
หัวหน้าธำรง เรืองธุระกิจ
รองหัวหน้า
  • กฤษฎา ตั่งเวชกุล
  • อัญชลี เรืองธุรกิจ
เลขาธิการญาณิศา จันทร์เรือง
รองเลขาธิการอนัญญา อนันกิจโชค
เหรัญญิกกนิษฐา เหลืองกังวานกิจ
นายทะเบียนสมาชิกณวรรณเพ็ญ พิศลพูล
โฆษกว่าง
กรรมการบริหาร
  • พชร ภูมิจิตร
  • นริศรา ลิ้มธนากุล
ก่อตั้ง25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (2 ปี)
ถูกยุบ1 เมษายน 2566
ที่ทำการ
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)5,872 คน[1]
อุดมการณ์
  • ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของบรรพบุรุษชาติไทย
  • คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ ทุกนโยบายต้องยึดหลักความถูกต้อง ความเท่าเทียม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค กระจายความสุข ยอมรับอดีต จับมือเดินหน้าทำงานร่วมกับคนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อให้ความสร้างสรรค์นำประเทศไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แม้เผชิญวิกฤตการณ์ในอนาคต
  • สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แข็งแกร่งที่สามารถนำประชาชนคนไทย ทั้งชาติมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและภาคภูมิใจ
[2]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยมีกระแสข่าวว่ามีบุคคลในรัฐบาลจัดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์เพื่อเป็นพรรคสำรองไว้สู้ศึกการเลือกตั้งและชู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่ พลเอกประยุทธ์ และฝ่ายรัฐบาลก็ได้ออกมาปฏิเสธ[3] แต่ในเวลาต่อมาก็ได้ปรากฏชื่อของ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาพยายามเซ็ตอัพพรรคไทยสร้างสรรค์[5][6]

คณะกรรมการบริหารพรรค แก้

ชุดปัจจุบัน (25 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน) แก้

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดก่อตั้งพรรคจำนวน 10 คนประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ อ้างอิง
1 ธำรง เรืองธุระกิจ หัวหน้าพรรค
2 กฤษฎา ตั้งเวชกุล รองหัวหน้าพรรค
3 อัญชลี เรืองธุระกิจ
4 ญาณิศา จันทร์เรือง เลขาธิการพรรค
5 อนัญญา อนันกิจโชค รองเลขาธิการพรรค
6 กนิษฐา เหลืองกังวานกิจ เหรัญญิกพรรค
7 วรรณเพ็ญ พิศลพูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
8 ไกรพุฒิ อินทรโยธา โฆษกพรรค ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565
9 พชร ภูมิจิตร กรรมการบริหารพรรค
10 นริศรา ลิ้มธนากุล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อ้างอิง แก้