พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา

นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง[1] และอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
ดำรงตำแหน่ง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 6 เมษายน พ.ศ. 2556
(2 ปี 38 วัน)
ก่อนหน้าทัศนา บุญทอง
ถัดไปอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (63 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ แก้

นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา (สกุลเดิม โล่ห์วีระ) เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายสมบัติ โล่ชัยวิบูลย์ กับนางเข็มทอง โล่ห์วีระ มีพี่น้อง 10 คน[2] อาทิ อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ (ชื่อเดิม นายอร่าม โล่ห์วีระ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ

พรทิพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาการบริหารบุคคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปศส.) รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร.) รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า

พรทิพย์ สมรสกับนายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา มีบุตร 2 คน[2]

การทำงาน แก้

นางพรทิพย์ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต่อมาได้ย้ายมารับราชการเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ และเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 แทนรองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง และลาออกจากตำแหน่งเมื่อครบ 2 ปี ตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์เอาไว้[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา)
  2. 2.0 2.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา[ลิงก์เสีย]
  3. พรทิพย์ลาออกจาก"รองปธ.วุฒิสภาคนที่2"
  4. 'พรทิพย์'น้ำตาคลอ โชว์สปิริตไขก๊อกรองปธ.วุฒิฯ
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๐, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕