พระพรต

(เปลี่ยนทางจาก พรต)
บทความนี้กล่าวถึงตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับตัวละครในเรื่องมหาภารตะ ดูที่ พระภรต

พระพรต เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีแดง (คือจักรแก้วของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาพร้อมกับพระราม) เป็นโอรสของท้าวทศรถกับพระนางไกยเกษี คำว่า "พรต" มีความหมายว่า "พระ" (พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งเมืองอโยธยา)

พระพรต
ตัวละครใน รามเกียรติ์
Rama-Bharata-Paduka.jpg
ข้อมูล
เพศชาย
ตำแหน่งกษัตริย์แห่งเมืองไกยเกษ
ญาติท้าวทศรถ (บิดา)
พระนางไกยเกษี (มารดา)
พระราม (เชษฐาต่างมารดา)
พระลักษมณ์ (อนุชาต่างมารดา)
พระสัตรุด (อนุชาต่างมารดา)

ประวัติแก้ไข

พระพรตเป็นโอรสของท้าวทศรถกับพระนางไกยเกษี แม่ของตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระรามต้องออกเดินดง 14 ปี กล่าวคือ ครั้งหนึ่งท้าวทศรถรบกับอสูรปทูตทันต์ ท้าวทศรถทรงนั่งรถศึกโดยมีพระนางไกยเกษีร่วมรบด้วย ท้าวทศรถพลาดรถทรงถูกศรของยักษ์เพลาล้อหลุด นางเห็นจึงนำแขนของตนใส่ไปแทนเพลาล้อ และช่วยสังหารอสูรปทูตทันต์แทนท้าวทศรถ จนท้าวทศรถมีชัยชนะแก่ข้าศึก ท้าวทศรถดีใจมากประทานพรว่าจะให้สิ่งที่ต้องการทุกประการหากนางต้องการ เมื่อวันเวลาผ่านไปนางนึกได้จึงทูลขอบัลลังก์อโยธยาให้แก่พระพรตโอรสของตน และให้พระรามออกไปเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี ท้าวทศรถได้ฟังเช่นนั้นจึงให้พรตามที่นางขอและตรอมใจสวรรค์ในที่สุด ภายหลังเป็นจอมทัพไปรบยังกรุงลงกาครั้งที่ 2 และศึกกรุงไกยเกษ พระรามจึงแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ครองกรุงไกยเกษสืบไป

ลักษณะและสีแก้ไข

สีแดงชาด 1 หน้า 2 มือ ชฎามนุษย์ หรือ มงกุฏยอดชัย