พญาแสนพู

(เปลี่ยนทางจาก พญาแสนภู)

พญาแสนพู เป็นพญาในเมืองเชียงใหม่และผู้สร้างเมืองเชียงแสน

พญาแสนพู
พระมหากษัตริย์ล้านนา
พระบรมรูปพญาแสนพูในวัดเจดีย์หลวง เชียงแสน
พระมหากษัตริย์แห่งล้านนา พระองค์ที่ 3
ครองราชย์พ.ศ. 1861—1862/63 (ครั้งที่ 1)[ต้องการอ้างอิง]
ราชาภิเษก15 พฤษภาคม พ.ศ. 1861
ก่อนหน้าพญามังราย
ถัดไปขุนเครือ
ครองราชย์พ.ศ. 1867/68—1870 (ครั้งที่ 2)
ก่อนหน้าพญาไชยสงคราม[1]
ถัดไปพญาคำฟู
พญาในเมืองเชียงแสน
ครองราชย์พ.ศ. 1870—1881
ถัดไปพญาคำฟู
อัครราชเทวีนางซีมคำ (จีมคำ)[2]
พระราชบุตรพญาคำฟู
ราชวงศ์มังราย
พระราชบิดาพญาไชยสงคราม
พระราชสมภพพ.ศ. 1821
สวรรคตพ.ศ. 1881 (60 พรรษา)

พระราชประวัติ แก้ไข

พญาแสนพู มีพระอิสริยยศเดิมว่า ท้าวแสนพู เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพญาไชยสงครามผู้ครองเมืองเชียงราย พระราชบิดาได้ราชาภิเษกพระองค์ให้เป็นพญาในเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1861 สืบแทนพญามังรายที่สวรรคต เมื่อขุนเครือผู้ครองเมืองนายทราบจึงยกทัพมายึดเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ พญาแสนพูหนีไปพึ่งพระราชบิดาที่เมืองเชียงราย พญาไชยสงครามจึงให้ท้าวน้ำท่วมพระราชโอรสพระองค์รองแต่งทัพไปยึดเมืองเชียงใหม่คืน ท้าวน้ำท่วมทำสำเร็จ พญาไชยสงครามจึงราชาภิเษกท้าวน้ำท่วมให้เป็นพญาครองเมืองเชียงใหม่ แต่ผ่านไปเพียงสองปีท้าวน้ำท่วมก็ถูกพระราชบิดาถอดจากราชสมบัติ แล้วเนรเทศไปอยู่เชียงตุง และราชาภิเษกพญาแสนพูให้ครองเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง

เมื่อพญาไชยสงครามสวรรคต พญาแสนพูจึงเสด็จไปปลงพระศพพระราชบิดาที่เชียงราย แล้วราชาภิเษกท้าวคำฟูพระราชโอรสให้เป็นพญาในเมืองเชียงใหม่แทน ส่วนพระองค์เสด็จไปสร้างเมืองเชียงแสน พระองค์ครองราชสมบัติในเมืองนั้นได้ 7 ปีก็สวรรคตราวปี พ.ศ. 1881/82[3]

ราชตระกูล แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

เชิงอรรถ
  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. สงวน โชติสุขรัตน์, หน้า 83
  3. อรุณรัตน์ วิเชียร์เขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, หน้า 65
บรรณานุกรม
  • สงวน โชติสุขรัตน์. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศรีปัญญา, 2564. 272 หน้า. ISBN 978-616-437-130-9
  • อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2543. 232 หน้า. หน้า 58-65. ISBN 978-974-9575-51-2
  • สรัสวดี อ๋องสกุลกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. 166 หน้า. หน้า 47-50. ISBN 978-974-672-853-9
ก่อนหน้า พญาแสนพู ถัดไป
พญามังราย    
พญาในเมืองเชียงใหม่
(พ.ศ. 1861-1862/63 (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 1867-1870 (ครั้งที่ 2))
  พญาคำฟู