วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
tts-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาอีสาน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ผู่ใซ้ผู่นี้บ่เข่าใจ๋ภาษาอีสานจั๊กน้อย
nod-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือได้ในระดับพื้นฐาน
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองได้มอกบ่ฮ้ายบ่ดี
sou-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับกลาง
ค่นช้ายค่นนี้แหลงต้ายได้พอเข้าใจดี
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
Usermore
Usermore
วันเกิด18 เมษายน พ.ศ. 2546
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่บ้าน
เริ่มเขียน2 เมษายน พ.ศ. 2556
สิ่งที่สนใจวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ความตั้งใจอ่านและเขียนวิกิพีเดีย
ระดับทักษะระดับ 2

เกริ่นนำแก้ไข

มาช่วยกันเขียนวิกิพีเดียกันเถอะ!!


Anyone who has never made mistakes,has never tried anything new.--อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


 ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและคลั่งไคล้โปเกมอน
? ตามระบบธาตุของจีน
ผู้ใช้นี้ไม่ทราบว่าตนอยู่ธาตุใด
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
530 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ฟิสิกส์
330 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
910 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
540 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เคมี
580 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พฤกษศาสตร์
380 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
990 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  ผู้ใช้คนนี้อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร
  ผู้ใช้คนนี้รัก จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ผู้ใช้คนนี้ ใช้ วินโดวส์ 7
ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน
 ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีเมษ
 ผู้ใช้คนนี้นอนไม่เป็นเวลา
เนื่องจากการแก้ไขวิกิพีเดีย
 ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ กูเกิล โครม
  ผู้ใช้คนนี้ใช้ แมกซ์ทอน
10ผู้ใช้คนนี้อายุ 10 ปี
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
 ผู้ใช้คนนี้ แพ้โค้ด HTML
 ผู้ใช้คนนี้เคยดู
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 ผู้ใช้คนนี้รักจักรยาน
  ผู้ใช้คนนี้สนใจ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับ
ปลา และมีนวิทยา
 ผู้ใช้คนนี้ ชอบกินเปรี้ยว
 ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
|}