ประเทศซูรินามในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976


ประเทศซูรินาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 21 ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ณ นครมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม1 สิงหาคม พ.ศ. 2519

อ้างอิงแก้ไข