ยูโกสลาเวียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976


ยูโกสลาเวีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 21 ค.ศ. 1976 ณ กรุงมอนทรีออล ควิเบก ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม1 สิงหาคม พ.ศ. 2519

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นักชาตินิยมโครเอเชียคนหนึ่งวิ่งเข้าสู่สนามระหว่างการแข่งขันแฮนด์บอลชายระหว่างยูโกสลาเวียและเยอรมนีตะวันตก และเผาธงชาติยูโกสลาเวีย[1]

อ้างอิง แก้