ควิเบก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ควิเบก หรือ เคเบก (Québec) สามารถหมายถึง

  • เมืองควิเบก เมืองหลวงของรัฐควิเบก ในประเทศแคนาดา
  • รัฐควิเบก รัฐหนึ่งในประเทศแคนาดา