เกแบ็ก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ควิเบก)

เกแบ็ก (ฝรั่งเศส: Québec) หรือ ควิเบก (อังกฤษ: Quebec) สามารถหมายถึง