ควิเบก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ควิเบก หรือ เกแบ็ก (Québec) สามารถหมายถึง