ประเทศอิรักในโอลิมปิก


ประเทศอิรัก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1948