ประธาน ศรีดารุณศีล

พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล S.D.B. (เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946) เป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เช่น รองประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นต้น และเคยเป็นอดีตอธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
ก่อนหน้าไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (78 ปี)
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • นายวิรัช ศรีดารุณศีล (บิดา)
  • นางกิมเฮง ศรีดารุณศีล (มารดา)
ที่อยู่อาศัยบ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์https://www.catholicsurat.org/

ประวัติ

แก้

พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ท่านรับศีลล้างบาปที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รับศีลกำลังที่วัดนักบุญยอแซฟ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เติบโตและเข้าบ้านเณรซาเลเซียนในนามวัดพระตรีเอกภาพหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในปี ค.ศ. 1965 ท่านได้เข้าเป็นสมาชิกคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาวิชาปรัชญาที่ฮ่องกง และวิชาเทววิทยา ที่เครมิซาน ประเทศอิสราเอล และในวันที่ 29 มิถุนายน ปี ค.ศ.1975 ท่านได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวงจากสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6[1]

ท่านเริ่มดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2004[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล". หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ. 2015-09-22. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-01. สืบค้นเมื่อ 2019-03-20.
  2. "Bishop of Surat Thani appointed". Agencia Fides. 2004-10-09. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-02-28.
แก้