เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี

เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี (เดิมเรียกว่าเขตมิสซังสุราษฎร์ธานี[1]) เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ที่แยกออกมาจากเขตมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 15 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี องค์ปัจจุบันคือ พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี

Diœcesis Suratthanensis
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
ภาคเขตมิสซังกรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่สำนักงานมิสซังสุราษฎร์ธานี
สถิติ
พื้นที่75,562 ตารางกิโลเมตร (29,175 ตารางไมล์)
ประชากร
- รวม
- คาทอลิก
(2018)
9,778,718
7,143 (0.1%)
โบสถ์41
ข้อมูล
นิกายคาทอลิก
Sui iuris churchคริสตจักรละติน
จารีตพิธีกรรมโรมัน
สถาปนา26 มิถุนายน 1969; 54 ปีก่อน (1969-06-26)
อาสนวิหารอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี
องค์อุปถัมภ์อัครทูตสวรรค์ราฟาเอล
ผู้นำปัจจุบัน
สันตะปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
มุขนายกมหานครฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
แผนที่
เว็บไซต์
www.catholicsurat.org

สำนักมิสซังคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ 6 ถ.ชนเกษม ซ.41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ส่วนอาสนวิหารประจำเขตมิสซังคือ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล อยู่ที่ 333 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ลำดับมุขนายกมิสซัง แก้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เปโตร คาเร็ตโต ค.ศ. 1969 ค.ศ. 1988
2 ไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ ค.ศ. 1988 ค.ศ. 2003
3 โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ค.ศ. 2004 ยังอยู่ในตำแหน่ง
 
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล (หลังปัจจุบัน)
 
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล (หลังเดิม)

สถิติ แก้

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2559[2] พ.ศ. 2560[3] พ.ศ. 2561[4] พ.ศ. 2563[5]
ชาวคาทอลิก 7,658 7,678 7,143 7,143
บาทหลวงมิสซัง 14 14 18 18
บาทหลวงนักบวช 32 33 33 52
ภราดา 4 4 4 3
ภคินี 116 116 109 106
โบสถ์ 39 40 40 41

อ้างอิง แก้

  1. "เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2011-12-14.
  2. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 207
  3. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2020/2563, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 217
  5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2021/2564, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 217

แหล่งข้อมูลอื่น แก้