สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอลที่ 6 (ละติน: Paulus PP. VI;) ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1978 สืบต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 ผู้เรียกประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง เมื่อได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาก็ทรงสืบสานงานการประชุมสังคายนานั้นต่อ ซึ่งมีผลให้พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านคริสตศาสนสัมพันธ์กับนิกายโปรเตสแตนต์และอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญ

ปอลที่ 6

Paul VI
บิชอปแห่งกรุงโรม
สมณนามPapa Paulus VI (ละติน)
เริ่มวาระ21 มิถุนายน ค.ศ. 1963
สิ้นสุดวาระ6 สิงหาคม ค.ศ. 1978
องค์ก่อนยอห์นที่ 23
องค์ถัดไปจอห์น ปอลที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระนามเดิมโจวันนี บัตติสตา เอนรีโก อันโตนีโอ มาเรีย มอนตีนี
ประสูติ26 กันยายน ค.ศ. 1897(1897-09-26)
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
สิ้นพระชนม์6 สิงหาคม ค.ศ. 1978(1978-08-06) (80 ปี)
ข้อมูลอื่น
บวชเมื่อ29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
พระอภิไธยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6's signature

ก่อนได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา พระองค์เคยทำงานรับใช้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 โดยทำงานที่สำนักเลขาธิการแห่งรัฐวาติกัน และพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 นี้เองได้แต่งตั้งพระองค์เป็นอัครมุขนายกแห่งมิลาน ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภามุขนายกแห่งอิตาลีอีกด้วย ต่อมาในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 พระองค์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล และได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 ได้สิ้นพระชนม์

พระองค์เลือกใช้พระนามว่า เปาโล เพื่อสื่อถึงการเน้นพันธกิจทางด้านการประกาศข่าวดีเหมือนนักบุญเปาโลอัครทูต นอกจากนี้หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 พระองค์ยังคงสานงานการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่สองนั้นต่อ ซึ่งมาแล้วเสร็จในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โดยสมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญ ได้ประกาศว่าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงเปี่ยมด้วยวีรคุณธรรม จึงเป็นผู้น่าเคารพ[1] ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นต้นก่อนการประกาศเป็นนักบุญในลำดับต่อไป

ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงลงนามรับรองในการเกิดอัศจรรย์ ตามที่พระคาร์ดินัลเอนเจโล อามาโต สมณมนตรีว่าการสมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญได้เสนอ และประกาศให้มีศาสนพิธีในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ขึ้นเป็นบุญราศี ในขั้นตอนต่อจากนี้สมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญจะต้องได้รับรายงานและพิสูจน์การเกิดอัศจรรย์อีกหนึ่งครั้ง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะลงนามรับรองและดำเนินการประกาศเป็นนักบุญต่อไป

อ้างอิง

แก้
  1. "translator". Microsoft. สืบค้นเมื่อ 23 June 2013.
ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23    
พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1963 - 1978)
  สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 1