นุริคาเบะ (ญี่ปุ่น: ぬりかべโรมาจิNurikabe) เป็นเกมปริศนา (Puzzle) แบบ Binary Puzzle (เกมปริศนาที่ใช้วิธีการใช้สีขาวและดำถมลงบนตารางขนาดต่างๆ เช่น 3x3, 5x5) โดยรูปแบบของปริศนาจะเริ่มโดยมีชุดตัวเลขจำนวนหนึ่งบนตารางขนาดต่างๆ ชื่อของเกม มาจากนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น หมายถึง กำแพงที่มองไม่เห็นที่ปิดกั้นไม่ให้คนเดินผ่านไปมา หรือก็คือสีขาวแทนกำแพง สีดำแทนทางเดินนั่นเอง

ปริศนาขนาด 9x10

กฎกติกาแก้ไข

  1. ช่องที่มีตัวเลข หมายถึง ช่องที่เป็นสีขาว (กำแพง) ห้ามเพิ่มช่องตัวเลข/แก้ไขช่องตัวเลข (บางครั้งใช้จุดเล็กๆ สีดำเพื่อช่วยจำ)
  2. ตัวเลข หมายถึง จำนวนช่องที่มีสีขาวที่โดนล้อมกรอบโดยสีดำโดยรวมช่องที่มีตัวเลขแล้ว (ขนาดกำแพง) และต้องมีเลขแค่ตัวเดียวในพื้นที่นี้
  3. ช่องสีดำทั้งหมด (ทางเดิน) ต้องเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน
  4. จะมีช่องสีดำแบบ 2x2 ไม่ได้
  5. การเชื่อมต่อของช่องสีดำและช่องสีขาว จะต้องเชื่อมต่อกันในแนวขนานหรือตั้งฉากเท่านั้น (คล้ายกติกาของโกะ) ไม่นับรวมในแนวทแยงมุม

ประวัติความเป็นมาแก้ไข

เผยแพร่ครั้งแรกในเดือน มีนาคม ค.ศ. 1991 ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นนามแฝงว่า เลนิน ในหนังสือเกมปริศนาญี่ปุ่น (Nikoli Tsushin) ฉบับที่ 33 และถูกตีพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่ 38 เป็นต้นมา

การแก้ปริศนาแก้ไข

 
ตัวอย่างการแก้ปริศนา

การแก้ปริศนาสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยการคาดเดา และผลของการแก้ปริศนาจะมีเพียงแบบเดียวเท่านั้น

กลยุทธ์การเล่นเบื้องต้นแก้ไข

 
ขณะกำลังแก้ปัญหา โดยจุดแทนช่องสีขาว
  1. ช่องที่มีเลข 1 จะถูกล้อมรอบด้วยสีดำทั้งหมด (กติกาข้อ 2)
  2. ช่องว่างที่มีเลขประกบอยู่ 2 ด้านขึ้นไป จะต้องเป็นสีดำ (กติกาข้อ 2)
  3. ถ้ามีช่อง สีดำ 3 ช่องวางเรียงกันเป็นรูปตัว L แล้ว อีกช่องที่เหลือ จะต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ตามกติกาข้อ 4)
  4. ทั้งสีขาวและสีดำ ถ้าถูกสีอื่นปิดล้อม 3 ด้านแล้ว ด้านที่เหลือจะต้องเป็นสีเดียวกัน เพื่อให้ยังเชื่อมต่อกันได้ (กติกาข้อ 5)

Linkแก้ไข