เส้นตั้งฉาก

(เปลี่ยนทางจาก ตั้งฉาก)

ในเรขาคณิต เส้นตรงสองเส้น หรือระนาบสองระนาบ หรือเส้นกับระนาบ จะตั้งฉากกันเมื่อทั้งคู่ทำมุมฉากกัน

  • เส้น C จะตั้งฉากกับระนาบ A ถ้าเส้น C ตั้งฉากกับทุกเส้นที่ตัดกับเส้น C ในระนาบ A
  • ระนาบ A และ B จะตั้งฉากกันถ้าระนาบ B มีเส้นตรงที่ตั้งฉากกับระนาบ A
เส้น AB ตั้งฉากกับเส้น CD เพราะทำให้เกิดมุมฉาก (สีส้มและฟ้า)