นินอัน (ญี่ปุ่น: 仁安 โรมาจิNin'an) ชื่อปี รัชศก ของ ญี่ปุ่น หลังจากปี เอะอิมัง และก่อนปี คาโอ โดยปีรัชศกนี้อยู่ในช่วง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1166 - เดือนเมษายน ค.ศ. 1169 ตรงกับรัชสมัย จักรพรรดิโระกุโจ และ จักรพรรดิทะกะกุระ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

Naiku 01.JPG

เปลี่ยนปีรัชศกแก้ไข

  • 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1166 ได้มีการประกาศใช้ปีรัชศกใหม่เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นยุคสมัยของจักรพรรดิองค์ใหม่คือ จักรพรรดิโระกุโจ โดยได้นำมาใช้แทนปีรัชศก เอะอิมัง ซึ่งปีรัชศกใหม่นี้ได้มีผลบังคับใช้ในปี เอะอิมัง ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เดือน 8 ปี ค.ศ. 1166

เหตุการณ์ในปีนินอันแก้ไข

  • 30 มีนาคม ค.ศ. 1168 (วันที่ 19 เดือน 2 ปี นินอัน ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยของจักรพรรดิโระกุโจทรงถูกปลดออกจากราชบัลลังก์โดยพระอัยกาของพระองค์เองและได้สถาปนาเจ้าชายโนะริฮิโตะพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของไดโจโฮโอโกะ-ชิระกะวะและพระปิตุลา (อา) ของจักรพรรดิขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมา
  • 29 เมษายน ค.ศ. 1168 (วันที่ 20 เดือน 3 ปี นินอัน ที่ 3) : เจ้าชายโนะริฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศต่อจากอดีตจักรพรรดิโระกุโจทรงพระนามว่า จักรพรรดิทะกะกุระ

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

นินอัน 1 2 3 4
ค.ศ. 1166 1167 1168 1169
พ.ศ. 1709 1710 1711 1712

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า นินอัน ถัดไป
เอมัง    
ปีรัชศกญี่ปุ่น
(1166 - 1169)
  คาโอ