ธีรศักดิ์ กรรณสูต

ธีรศักดิ์ กรรณสูต (26 เมษายน พ.ศ. 24737 มกราคม พ.ศ. 2553) อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 1[1] ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2540 - หมดวาระ 26 พฤษภาคม 2544 มีผลงานควบคุมการเลือกตั้งจนลบคำสบประมาทว่า "กกต. คือ เสือกระดาษ" โดยการประกาศแขวนรายชื่อ 78 ว่าที่ ส.ว.ไม่ให้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 และการตรวจสอบ-แจกใบแดงให้ผู้สมัครจำนวนมากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่6 มีนาคม 2544

นายธีรศักดิ์ กรรณสูต
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
ถัดไป พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 เมษายน พ.ศ. 2473
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
เสียชีวิต 7 มกราคม พ.ศ. 2553 (อายุ 79 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
คู่สมรส งามเพ็ญ กรรณสูต
ศาสนา พุทธ

นายธีรศักดิ์ สมรสกับ นางงามเพ็ญ มีบุตรธิดา 3 คน คือ นางเพ็ญธิดา อินทรสุขศรี นางธรานุช กรรณสูต-วงศ์ไวศยวรรณ และนายเธียรธำรง กรรณสูต นายธีรศักดิ์ เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ในเช้ามืดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 01.30 น.[2] รวมอายุ 79 ปี 8 เดือน

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง จนเกษียณอายุราชการ
 • กรรมการ ป.ป.ป.
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการตุลาการ (ก.ต.)
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
 • ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข