ธีรพล นพรัมภา

นายธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และอดีตปลัดเมืองพัทยา เป็น 1 ใน 4 ของแก๊งออฟโฟร์ในพรรคพลังประชาชน[1]

นายธีรพล นพรัมภา
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 18 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
ถัดไป นายชูศักดิ์ ศิรินิล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)
คู่สมรส นางปรางทิพย์ นพรัมภา
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายธีรพล นพรัมภา เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 (รุ่นเดียวกับ สหัส บัณฑิตกุล) และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เครื่องกล) ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางปรางทิพย์ นพรัมภา

การทำงานแก้ไข

ธีรพล นพรัมภา เริ่มทำงานเป็นวิศวกรในบริษัท Caudil Rowlett Scott Corp. และเป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท สยามกลการ, บริษัท ชลประทานคอนกรีต ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 จึงได้ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองคนแรกของเมืองพัทยา และในปี พ.ศ. 2543 นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำให้นายธีรพล นพรัมภา ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสมัคร ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายการโยธา หลังจากหมดวาระดังกล่าว จึงได้หันไปประกอบธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ในบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ บางนา

ในปี พ.ศ. 2551 นายธีรพล นพรัมภา จึงได้กลับเข้ามาสู่งานการเมืองอีกครั้งโดยการรับตำแหน่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช[2] และถูกเปิดเผยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มอีสานพัฒนา ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งออฟโฟร์ของพรรค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข