นายธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และอดีตปลัดเมืองพัทยา เป็น 1 ใน 4 ของแก๊งออฟโฟร์ในพรรคพลังประชาชน[1]

นายธีรพล นพรัมภา
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 18 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้าพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
ถัดไปนายชูศักดิ์ ศิรินิล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางปรางทิพย์ นพรัมภา

ประวัติ แก้

นายธีรพล นพรัมภา เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 (รุ่นเดียวกับ สหัส บัณฑิตกุล) และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เครื่องกล) ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางปรางทิพย์ นพรัมภา

การทำงาน แก้

ธีรพล นพรัมภา เริ่มทำงานเป็นวิศวกรในบริษัท Caudil Rowlett Scott Corp. และเป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท สยามกลการ, บริษัท ชลประทานคอนกรีต ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 จึงได้ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองคนแรกของเมืองพัทยา และในปี พ.ศ. 2543 นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำให้นายธีรพล นพรัมภา ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสมัคร ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายการโยธา หลังจากหมดวาระดังกล่าว จึงได้หันไปประกอบธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ในบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ บางนา

ในปี พ.ศ. 2551 นายธีรพล นพรัมภา จึงได้กลับเข้ามาสู่งานการเมืองอีกครั้งโดยการรับตำแหน่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช[2] และถูกเปิดเผยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มอีสานพัฒนา ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งออฟโฟร์ของพรรค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ทุบกระปุกพรรคการเมืองเปิดกลุ่มทุน : ใครหนุนใคร ?
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธีรพล นพรัมภา)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2021-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

แหล่งข้อมูลอื่น แก้