ธนิต ไตรวุฒิ (เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด 3 สมัย

ธนิต ไตรวุฒิ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 (75 ปี)

ประวัติแก้ไข

ธนิต ไตรวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487[1] สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์อัสสัมชัญพาณิชย์

งานการเมืองแก้ไข

ธนิต เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด ใน พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2528 และเคยได้รับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี ใน พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2522 รวมถึง การเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตราด ใน พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2531 และเขาเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาชน[2] ในปี พ.ศ. 2531

ธนิต ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคประชาชน (พ.ศ. 2531) และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ธนิต ไตรวุฒิ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดตราด สังกัดพรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดตราด สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดตราด สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

อ้างอิงแก้ไข