รายชื่อธงในประเทศลิทัวเนีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศลิทัวเนีย)

ตารางเบื้องล่างนี้ แสดงภาพและข้อมูลธงต่างๆ ที่ปรากฏการใช้ในประเทศลิทัวเนียอย่างสังเขป

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2461พ.ศ. 2483
ธงชาติและธงพลเรือน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 สัดส่วนธง 3:5
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ธงรัฐบาล (สถานที่ทำการของรัฐบาล) ธงพื้นแดง ตรงกลางมีรูปอัศวินขี่ม้าขาวถือโล่สีฟ้าตามภาพตราแผ่นดิน, สัดส่วนธง 3:5

ธงในราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ตราแผ่นดินบนพื้นสีแดงเลือดหมู สัดส่วนธง 1:1.2
  ?–Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตราแผ่นดินสีเหลืองในวงกลมสีแดง สัดส่วนธง 1:2

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ?–Present ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงกองทัพบก ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีเหลือง สัดส่วนธง 3:5
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงกองทัพอากาศ ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีตรากองทัพอากาศ สัดส่วนธง 1:2
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือ ธงพื้นขาว กลางธงมีกากบาทสมมาตรสีน้ำเงิน ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ สัดส่วนธง 1:2
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงฉาน สัดส่วนธง 1:2

ธงหมายยศทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งผู้บัญญชาการทหารสูงสุด ธงพื้นขาว ที่มุมบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติ ปลายธงมีดาวหกแฉกสีแดงขอบขาวขลิบแดง 3 ดวงเรียงเฉียงจากซ้ายไปขวา สัดส่วนธง 1:2
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงตำแหน่งเสนาธิการทหาร ลักษณะเดียวกับธงที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉก 2 ดวง.
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.
  ?–Present ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงหางแซงแซว 2 แฉก ที่ต้นธงมีธงชาติ, ชายธงเป็นหางสีขาวประกอบกับดาวหกแฉก 2 ดวง. สัดส่วนธง: 1:5
  ?–Present ธงผู้บัญชาการหมวดเรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่มีดาวหกแฉกดวงเดียว.. สัดส่วนธง: 1:5
  ?–Present ธงผู้บัญชาการหมู่เรือ ลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีดาวหกแฉก. สัดส่วนธง: 1:5
  ?–Present ธงผู้บังคับการเรือ ธงหางจระเข้สีน้ำเงิน, ที่ต้นธงมีธงชาติความยาว (1:4). ความยาวทั้งหมด: 1:20

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2531 - 2547 ธงรัฐบาลและธงพลเรือนลิทัวเนีย สัดส่วนธง 1:2
  พ.ศ. 2496 - 2531 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ธงพื้นสีแดงมีแถบเล็กสีขาวและแถบใหญ่สีเขียวพาดตามแนวยาวที่ตอนล่างธง ที่มุมบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวและดาวแดง
  พ.ศ. 2487 - 2496 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียต (สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย) ลักษณะอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต แต่ที่เหนือรูปค้อนเคียว มีข้อความอักษรโรมัน "LTSR" แบบไม่มีเชิง
  พ.ศ. 2484- 2487 ธงของลิทัวเนียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนี
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2461-พ.ศ. 2483
ธงชาติราชอาณาจักรลิทัวเนีย สัดส่วนธง 2:3

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงราชวงศ์มินดูกาส์ ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราสามง่ามสีขาว สัดส่วนธง 2:3
  พ.ศ. 2470-2483 ธงรัฐนาวี ลักษณะอย่างธงชาติ กลางธงมีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีขาวอยู่ในโล่สีแดง สัดส่วนธง 1:2
  พ.ศ. 2470-2483 ธงฉาน ธงพื้นสีแดงขอบเขียว มีตรากางเขนแห่งลอร์ลีนสีเหลืองค่อนมาทางคันธง สัดส่วนธง 2:3


ดูเพิ่มแก้ไข