ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย

ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2534 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป อัศวินถือดาบและเกราะสีฟ้าบนม้า พื้นหลังสีแดง
ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐลิทัวเนีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2534
โล่พื้นหลังสีแดง อัศวินถือดาบและเกราะลีฟ้าบนม้า

ตราแผ่นดินของลิทัวเนียในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้