ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

Bicycle-icon.png

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (อังกฤษ: Tour of Thailand) เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycliste Internationale - UCI) ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นทางแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข