ดาวดวงแก้ว

(เปลี่ยนทางจาก ดาวอาร์คตุรุส)

ดาวดวงแก้ว หรือ แอลฟาคนเลี้ยงสัตว์ (α Boo / α Boötis / Alpha Boötis) คือดาวฤกษ์สว่างที่สุดในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ มีค่าความส่องสว่างปรากฏเท่ากับ -0.05 ถือเป็นดาวสว่างที่สุดลำดับที่ 3 บนท้องฟ้ายามราตรี (รองจากดาวซิริอุสและดาวคาโนปุส) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับดาวแอลฟาคนครึ่งม้าอาจจะดูจางกว่า เพราะดาวแอลฟาคนครึ่งม้าทั้ง 2 ดวงอยู่ใกล้กันมากจนดูด้วยตาเปล่าเสมือนเป็นดาวดวงเดียวกัน ดังนั้นดาวดวงแก้วอาจถือเป็นดาวฤกษ์สว่างลำดับที่ 4 บนท้องฟ้าก็ได้ ดาวดวงแก้วยังอยู่ในเมฆระหว่างดาวท้องถิ่น (Local Interstellar Cloud) ด้วย

ดาวดวงแก้ว

ดาวดวงแก้ว (Arcturus) ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสังเกตการณ์
ต้นยุคอ้างอิง J2000      วิษุวัต J2000
กลุ่มดาว กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
ไรต์แอสเซนชัน 14h 15 m 39.7s
เดคลิเนชัน +19° 10' 56"
ความส่องสว่างปรากฏ (V) −0.04
คุณสมบัติ
ชนิดสเปกตรัมK1.5IIIFe-0.5
ดัชนีสี U-B1.27
ดัชนีสี B-V1.23
ดัชนีสี R-I0.65
ชนิดดาวแปรแสงดาวแปรแสง
note (category: variability) : H and K emission vary.


มาตรดาราศาสตร์
ความเร็วแนวเล็ง (Rv)−5 km/s
การเคลื่อนที่เฉพาะ (μ) RA: −1093.45 mas/yr
Dec.: −1999.40 mas/yr
พารัลแลกซ์ (π)88.98 ± 0.68 mas
ระยะทาง36.7 ± 0.3 ly
(11.24 ± 0.09 pc)
ความส่องสว่างสัมบูรณ์ (MV)−0.30
รายละเอียด
มวล1.08 [1] M
รัศมี25.4 ± 0.3 [2] R
กำลังส่องสว่าง170 ± 10 [3] L
อุณหภูมิ4,300 [4] K
ค่าความเป็นโลหะ−0.52±0.04
ความเร็วในการหมุนตัว (v sin i)<17 km/s
อายุ7.1 พันล้าน ปี
ชื่ออื่น
Alramech, Abramech, α Boötis, 16 Boötes, HD 124897, HR 5340, BD+19°2777, GCTP 3242.00, GJ 541, LHS 48, and HIP 69673
ฐานข้อมูลอ้างอิงอื่น
SIMBADdata
ภาพถ่ายในย่านแสงที่ตามองเห็นของดาวดวงแก้ว ที่ถ่ายโดย (DSS2 / MAST / STScI และ NASA)

การค้นหาดาวดวงแก้วอย่างง่าย ๆ คือลากเส้นจากแนวคันไถตรงออกไป หากลากตรงออกไปอีกก็จะเจอดาวรวงข้าว (แอลฟาหญิงสาว)

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://www.stellar-database.com/Scripts/search_star.exe?Name=Arcturus
  2. Angular diameters of stars from the Mark III optical interferometer., MOZURKEWICH D.; ARMSTRONG J.T.; HINDSLEY R.B.; QUIRRENBACH A.; HUMMEL C.A.; HUTTER D.J.; JOHNSTON K.J.; HAJIAN A.R.; ELIAS II N.M.; BUSCHER D.F.; SIMON R.S., Astron. J., 126, 2502-2520 (2003)
  3. Based upon the values for temperature and radius in combination with the Stefan–Boltzmann law.
  4. Oxygen abundances in halo giants. V. Giants in the fairly metal-rich globular cluster M 71., SNEDEN C.; KRAFT R.P.; LANGER G.E.; PROSSER C.F.; SHETRONE M.D, Astron. J., 107, 1773-1785 (1994)