ต้นยุคอ้างอิง (ดาราศาสตร์)

ช่วงเวลาอ้างอิงในทางดาราศาสตร์

ต้นยุคอ้างอิง (reference epoch หรือ epoch) ในทางดาราศาสตร์เป็นคำที่ใช้หมายถึงจุดเริ่มต้นที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิง ส่วนใหญ่จะใช้ใน การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ หรือการสำรวจวัดค่า เมื่อเราพูดว่า J2000.0 จะหมายความว่าใช้เวลา 0:00 UTC ของวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับปี วัน และชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ในคำจำกัดความของเวลาปฏิทินดาราศาสตร์ จุดเริ่มต้นที่ค่า T (ศตวรรษจูเลียน) เป็น 0 คือเวลา 12:00 น. ของวันที่ 0 มกราคม 1900 ดังนั้น 12:00 น. ของวันที่ 0 มกราคม 1900 นี้คือต้นยุคอ้างอิงของเวลาปฏิทินดาราศาสตร์ ต้นยุคอ้างอิงของเลขวันจูเลียน คือเวลาเที่ยงวัน (เวลาสากล) ของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปีก่อนคริสตกาลในปฏิทินจูเลียน

ต้นยุคอ้างอิงในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

แก้

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นสำหรับการคำนวณวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และ ดาวเทียม เพื่อแสดงว่าองค์ประกอบวงโคจรนั้นได้มาจากการสังเกตการณ์ที่เวลาใด โดยปกติจะแสดงเป็นจำนวนวันว่าผ่านมากี่วันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของสากลศักราช และปี (เช่น 1 มกราคม 2006 UT)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักใช้เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่มีวงโคจรที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงอื่น เช่น ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย และยิ่ง การคำนวณวงโคจรระยะยาวในการสังเกตการณ์ดาวหางนั้นทำได้ยาก เนื่องจากวงโคจรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในการสังเกตการณ์แต่ละครั้ง ดังนั้นการใช้ต้นยุคอ้างอิงที่ใหม่ที่สุดจึงสามารถที่จะทราบวงโคจรที่ใกล้เคียงกับเวลาที่สังเกตอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ในอดีตมีการใช้ เวลา 12:00 (เที่ยงวัน) ของวันที่ 1 มกราคมปี ค.ศ. 1900, 1950 และ 2000 (J2000.0) เป็นต้นยุคอ้างอิง

ต้นยุคอ้างอิงในยูนิกซ์

แก้

ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ได้มีการกำหนดให้ 00:00:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 1970 UTC เป็นต้นยุคอ้างอิง[1] เวลายูนิกซ์ คือจำนวนวินาทีนับตั้งแต่จุดเวลานี้ไป

อ้างอิง

แก้
  1. "Definitions". IEEE และ The Open Group. 2018. สืบค้นเมื่อ 2020-07-12.