0 มกราคม

วันที่สร้างสรรค์

0 มกราคม เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของวันที่ 31 ธันวาคม

ในปฏิทินดาราศาสตร์ แก้

  • 0 มกราคม หมายถึง วันก่อนวันที่ 1 มกราคม ในปฏิทินดาราศาสตร์ เป็นการนำมาใช้ในปฏิทินดาราศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปีก่อนหน้า แม้ว่ามันจะเป็นวันเดียวกับวันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้าก็ตาม

ในทางเทคโนโลยี แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "XL2000: Early Dates on Office Spreadsheet Component Differ from Excel". Microsoft. สืบค้นเมื่อ 2007-12-08. In the Microsoft Office Spreadsheet Component, the value 0 evaluates to the date December 30, 1899 and the value 1 evaluates to December 31, 1899. ... In Excel, the value 0 evaluates to January 0, 1900 and the value 1 evaluates to January 1, 1900.