วันที่ 30 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่มีปรากฏในปฏิทินบางประเภท แต่ไม่มีในปฏิทินเกรกอเรียน ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มี 28 หรือ 29 วัน

ปฏิทินสวีเดน

แก้
 
ปฏิทินสวีเดน เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1712

จักรวรรดิสวีเดน (ซึ่งเวลานั้นครอบครองที่ประเทศฟินแลนด์) วางแผนเพื่อเปลี่ยนการใช้ปฏิทินจากปฏิทินจูเลียนเป็นปฏิทินเกรกอเรียน เริ่มต้นใน ค.ศ. 1700 โดยเพิ่มอธิกวาร (29 กุมภาพันธ์) ทุก 4 ปี และข้ามอธิกวารทุก 40 ปี อย่างไรก็ตามมหาสงครามเหนือเริ่มเกิดขึ้นในปีนั้น ทำให้ชาวสวีเดนละความสนใจจากปฏิทินของพวกเขา และทำให้เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1700 ไม่ได้เพิ่มอธิกวาร แต่ในสองโอกาสถัดไป ค.ศ. 1704 และ ค.ศ. 1708 ก็ได้เพิ่มอธิกวารอย่างที่ควรจะเป็น

เพื่อป้องกันความสับสนและความผิดพลาดในระยะยาว จึงมีการฟื้นฟูปฏิทินจูเลียนเพื่อเปรียบเทียบ และได้เพิ่มอธิกวารอีกหนึ่งวันเพื่อชดเชย ทำให้เกิดวันที่ 30 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1712 สำหรับปีนั้นปีเดียว แต่ต่อมาพบว่าวันดังกล่าวตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ของปฏิทินจูเลียน และวันที่ 11 มีนาคมของปฏิทินเกรกอเรียน ชาวสวีเดนจึงปรับปรุงปฏิทินเป็นครั้งสุดท้ายโดยตัด 11 วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ออกสำหรับ ค.ศ. 1753 (เดิมมี 28 วัน) ทำให้ถัดจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์กลายเป็นวันที่ 1 มีนาคมทันที และเป็นปฏิทินเกรกอเรียนอย่างเต็มตัว

ปฏิทินโซเวียต

แก้

ถึงแม้ว่าจะมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งกล่าวว่าสหภาพโซเวียตใช้เดือนที่มี 30 วันบางส่วนหรือทั้งหมดในช่วง ค.ศ. 1929–1940 ซึ่งจะทำให้เกิดวันที่ 30 กุมภาพันธ์ แต่จากหลักฐานปฏิทินภาพวาดหรือสิ่งตีพิมพ์จากสมัยนั้นแสดงให้เห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มีเพียง 28 หรือ 29 วัน ดังนั้นปฏิทินโซเวียตจึงไม่เคยมีวันที่ 30 กุมภาพันธ์แต่อย่างใด

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้