มวลดวงอาทิตย์ เป็นวิธีพื้นฐานในการบรรยายค่ามวลในทางดาราศาสตร์ สำหรับใช้อธิบายถึงมวลดาวฤกษ์หรือมวลดาราจักร มีค่าเท่ากับมวลของดวงอาทิตย์ คือประมาณ 2 โนนิลเลียนกิโลกรัม หรือเท่ากับ 332,950 เท่าของมวลของโลก หรือ 1,048 เท่าของมวลของดาวพฤหัสบดี สัญลักษณ์และค่าพื้นฐานของมวลดวงอาทิตย์แสดงได้ดังนี้

มวลดวงอาทิตย์
ขนาดโดยเฉลี่ยของดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่ามวลของระบบสุริยะไป 99%
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดดาราศาสตร์
เป็นหน่วยของมวล
สัญลักษณ์M
ในหน่วยฐานเอสไอ(1.98847±0.00007)×1030 kg

เราสามารถบรรยายมวลดวงอาทิตย์ในรูปของระยะทางเป็นปี คือระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์ หรือ AU) กับค่าคงที่แรงโน้มถ่วง (G) ได้ดังนี้

.

จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่แท้จริงของหน่วยดาราศาสตร์หรือค่าคงที่แรงโน้มถ่วงได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี การอธิบายถึงมวลสัมพันธ์ของดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะหรือในระบบดาวคู่ด้วยหน่วยของมวลดวงอาทิตย์ มิได้มีความจำเป็นต้องทราบถึงค่าแท้จริงเหล่านั้น ดังนั้นการบรรยายถึงมวลต่าง ๆ ด้วยหน่วยของมวลดวงอาทิตย์จึงเป็นวิธีที่มีประโยชน์ที่สุด

มวลดวงอาทิตย์ กับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แก้

หนึ่งมวลดวงอาทิตย์สามารถแปลงเป็นหน่วยต่าง ๆ ได้ดังนี้:

ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมักจะอ้างถึงมวลในหน่วยของระยะทาง ดังนี้

 

อ้างอิง

แก้