กลุ่มดาวจระเข้

(เปลี่ยนทางจาก ดาวจระเข้)

กลุ่มดาวจระเข้ เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์สว่าง 7 ดวงที่ก่อตัวเป็นส่วนเอวไปจนถึงส่วนหางของกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า เป๋ย์โต่วชีซิง (北斗七星) แปลว่า "ดาวเจ็ดดวงกระบวยเหนือ" เนื่องจากมีรูปร่างเหมือนกระบวย และสว่างเด่นใกล้ขั้วท้องฟ้าเหนือ ในญี่ปุ่นเองก็ใช้ชื่อเรียกนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อว่า ชิจิเค็มโบชิ (七剣星) หรือ ชิโซโนะโฮชิ (四三の星)[1] ดาวทั้ง 6 ดวงเป็นดาวฤกษ์อันดับ 2 ยกเว้นดาวเดลตาซึ่งเป็นดาวฤกษ์อันดับ 3 ด้วยเหตุนี้จึงโดดเด่นมองเห็นได้อย่างง่ายดายบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในฤดูใบไม้ผลิ และมีการสร้างเรื่องปรัมปรา ต่าง ๆ ขึ้นทั่วโลก

ดาวที่ประกอบกันเป็นกลุ่มดาวจระเข้ แก้

ระบบไบเออร์ ชื่อเฉพาะ ชื่อจีน ชื่อเต๋า
อัลฟาหมีใหญ่
α Ursae Majoris
Dubhe 天樞 貪狼
เบตาหมีใหญ่
β Ursae Majoris
Merak 天璇 巨門
แกมมาหมีใหญ่
γ Ursae Majoris
Phecda 天璣 禄存
เดลตาหมีใหญ่
δ Ursae Majoris
Megrez 天權 文曲
เอปซิลอนหมีใหญ่
ε Ursae Majoris
Alioth 玉衡 廉貞
เซตาหมีใหญ่

ζ Ursae Majoris

มิซาร์
Mizar
開陽 武曲
เอตาหมีใหญ่
η Ursae Majoris
Alkaid หรือ Benetnasch 瑤光 破軍

ความสัมพันธ์กับดาวอื่น แก้

อ้างอิง แก้

  1. "目に青葉 天に北斗". 中日新聞社. 2018-04-12. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-04-12. สืบค้นเมื่อ 2017-07-26.