SIMBAD (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data, ชุดของการระบุ การวัด และบรรณานุกรมสำหรับข้อมูลทางดาราศาสตร์)[1] เป็นฐานข้อมูลของวัตถุท้องฟ้านอกระบบสุริยะ ได้รับการดูแลและดำเนินการโดยศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์สทราซบูร์ของหอดูดาวสทราซบูร์ในฝรั่งเศส

หอดูดาวสทราซบูร์

SIMBAD สร้างขึ้นโดยการรวม สารบัญแฟ้มระบุดาว (Catalog of Stellar Identifications, CSI) และ ดัชนีดาวบรรณานุกรม (Bibliographic Star Index, BSI) ซึ่งเคยมีอยู่ที่ศูนย์คำนวณเมอดงจนถึงปี 1979 และขยายเพิ่มเติมโดยรวมสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์ เอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เข้าด้วยกัน มีให้บริการทางออนไลน์ตั้งแต่ รุ่น 2 ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1981 รุ่น 3 เปิดตัวในปี 1990 ได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษาซี และดำเนินการบนระบบยูนิกซ์ที่หอดูดาวสทราซบูร์ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (DBMS) โพสต์เกรสคิวเอล และสามารถดูได้ด้วยซอฟต์แวร์สนับสนุนที่เขียนด้วยภาษาจาวา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2022 มีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า 13,346,575 ดวงเก็บไว้[2]

ดาวเคราะห์น้อย (4692) SIMBAD ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์สทราซบูร์ ซึ่งมีส่วนในการสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบริการค้นหารายการออนไลน์ของ SIMBAD[1]

วิธีการใช้งาน

แก้

เมื่อค้นหาข้อมูลท้องฟ้าด้วย SIMBAD สามารถใช้การค้นหาพื้นฐานและฟังก์ชันอื่น ๆ ได้มากมาย แต่ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะวิธีการใช้การค้นหาพื้นฐานเท่านั้น

ในหน้า การค้นหาพื้นฐาน สามารถค้นหาโดยป้อนชื่อวัตถุเป็นภาษาอังกฤษ หากมีวัตถุท้องฟ้าที่ตรงกันหลังจากการค้นหา ชื่อจะถูกแสดงที่ด้านบน[3] นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาได้ไม่เพียงแค่ชื่อเฉพาะเท่านั้น แต่ยังค้นหาด้วยชื่อในระบบไบเออร์ หรือหมายเลขภายในสารบัญแฟ้มต่าง ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นในกรณีของดาวเวกา ไม่ว่าจะค้นหาโดยพิมพ์ชื่อ "Alpha Lyra"[4] หรือพิมพ์ "HD 172167" [5] ก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกัน

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "Simbad (mobile version)". CDS. สืบค้นเมื่อ 2022-06-14.
  2. "SIMBAD Astronomical Database - CDS (Strasbourg) - What is SIMBAD ?". Université de Strasbourg/CNRS. สืบค้นเมื่อ 2019-12-19.
  3. "ベガについて英語でVegaと調べた場合". สืบค้นเมื่อ 2019-12-19.
  4. "ベガについてバイエル名(Alpha Lyra)で調べた場合". สืบค้นเมื่อ 2019-12-19.
  5. "ベガについてHD星表の番号(HD 172167)で調べた場合". สืบค้นเมื่อ 2019-12-19.

เว็บไซต์

แก้

SIMBAD Astronomical Database - CDS (Strasbourg)