ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Astrophysics and Astronomy Olympiad: IOAA) มีการจัดการแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นทุก ๆ ปี เป็นสาขาหนึ่งในสาขาของโอลิมปิกวิชาการ โดยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยกรรมการการแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของทุก ๆ ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 7 รอบในปี พ.ศ. 2550

สถานที่จัดการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน (พ.ศ.)
1 เชียงใหม่ (Chiangmai)   ไทย (Thailand) 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2550
2 บันดุง (Bandung)   อินโดนีเซีย (Indonesia) 19 - 28 สิงหาคม 2551
3 เตหะราน (Tehran)   อิหร่าน (Iran) 17 - 26 ตุลาคม 2552
4 ปักกิ่ง (Beijing)   จีน (China) 12 - 21 กันยายน 2553
5 ชอร์ครอว (Chorzów)   โปแลนด์ (Poland) 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2554
6 รีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro)   บราซิล (Brazil) 4 - 14 สิงหาคม 2555
7 โวลอส (Volos)   ประเทศกรีซ (Greece) 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
8 ซูชาวา (Suceava)   ประเทศโรมาเนีย (Romania) 1 - 11 สิงหาคม 2557
9 จังหวัดชวากลาง (Central Java)   ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558
10 ภุพเนศวร (Bhubaneswar)   ประเทศอินเดีย (India) 9 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2559
11 ภูเก็ต (Phuket)   ประเทศไทย (Thailand) 12 พฤษจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2560
12 ปักกิ่ง (Beijing)   ประเทศจีน (China) 3 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2561
13 เคสเทลี (Keszthely)   ประเทศฮังการี (Hungary) 2 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2562
14 โบโกตา (ฺBogota) รูปแบบออนไลน์   ประเทศโคลอมเบีย (Colombia) 14 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2564
15 คูทาอีซี (Kutaisi)   ประเทศจอร์เจีย (Georgia) 14 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2565
16 คอร์โซว (Chorzów)   ประเทศโปแลนด์ (Poland) 10 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขันของผู้แทนประเทศไทยแก้ไข

ครั้งที่ ประเทศเจ้าภาพ       เกียรติคุณประกาศ รางวัลพิเศษ
1   ไทย 3 2 0 0 คะแนนรวมสูงสุด คะแนนทีมรวมสูงสุด
2   อินโดนีเซีย 1 0 1 3 คะแนนปฏิบัติการสูงสุด
3   อิหร่าน 1 1 2 1 คะแนนวิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด
4   จีน 2 1 2 0
5   โปแลนด์ 0 1 3 1
6   บราซิล 1 0 3 1
7   กรีซ 2 2 1 0
8   โรมาเนีย 0 2 3 0
9   อินโดนีเซีย 1 0 3 1
10   อินเดีย 0 2 3 0
11   ไทย 2 2 1 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
12   จีน 0 3 2 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
13   ฮังการี 0 3 2 0
14   โคลอมเบีย 4 1 0 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
15   จอร์เจีย 0 2 2 1
16   โปแลนด์
รวม TOTAL 17 22 28 8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข