ดัค (อังกฤษ: Douc, Douc langur; เป็นภาษาเวียดนามหมายถึง "ลิง"[3]) เป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับวานรสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Pygathrix อยู่ในวงศ์ลิงโลกเก่า (Cercopithecidae)

จัดเป็นค่างจำพวกหนึ่ง ที่มีสีสันตามลำตัวสวยงาม โดยเฉพาะหน้าแข้งที่เป็นสีแดงเข้ม พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบพรมแดนระหว่างประเทศลาวและเวียดนาม หางมีความยาว มีพฤติกรรมกินใบไม้และดอกไม้เป็นอาหารหลักได้หลากหลายถึง 450 ชนิด และพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 200-1,400 เมตร[4]

แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด โดยจำแนกตามลักษณะสีขนที่แตกต่างออกไป (ในข้อมูลบางแหล่งจัดให้มีมากถึง 5 ชนิด แต่ปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสกุล Rhinopithecus และในข้อมูลเก่าจัดให้มีเพียงชนิดเดียวแต่แบ่งเป็นชนิดย่อยของกันและกัน[5] ) ได้แก่[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 จาก itis.gov (อังกฤษ)
  2. 2.0 2.1 Groves, C. (2005). Wilson, D. E.; Reeder, D. M. eds. Mammal Species of the World (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 173. OCLC 62265494. ISBN 0-801-88221-4. (อังกฤษ)
  3. Lippold, L. K.; Brockman, D. K. (1974). "San Diego's douc langurs". Zoonooz. 47 (3): 4–11.
  4. [https://web.archive.org/web/20160304215040/http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOVEkxTURjMU5RPT0= เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ค่างห้าสี จากข่าวสด]
  5. ชุติอร กาญวัฒนกิจ. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน. กรุงเทพฯ : กองทุนสัตว์ป่าโลก. สำนักงานประเทศไทย, 2543. 256 หน้า. หน้า 39-41. ISBN 974-87081-5-2

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Pygathrix ที่วิกิสปีชีส์