ซามูเอล เป็นชื่อของผู้เผยพระวจนะชาวยิวในยุคก่อนพระเยซูประสูติ มารดาของซามูเอลเป็นหมัน และได้ขอพระพรจากพระเจ้าให้ประทานลูกชาย นางได้คร่ำครวญจนได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า ประทานบุตรชายให้นาง มารดาของซามูเอลจึงถวายซามูเอลให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารตั้งแต่ยังเด็ก

ซามูเอล
ภาพของซามูเอล วาดในศตวรรษที่17
ผู้เผยพระวจนะ, ผู้ทำนาย
เกิดป. ก่อน 1070 ปีก่อนคริสตกาล[1]
เสียชีวิตป. 1012 ปีก่อนคริสตกาล
รามาฮ์ในเบนยามิน (ทางการ)
นับถือ ในยูดาย
คริสต์
อิสลาม
วันฉลอง20 สิงหาคม (อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์, ลูเธอเรน และโรมันคาทอลิก)
30 กรกฎาคม (ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์แห่งอาร์เมเนีย)
9 เปานี (คอปติกออร์ทอดอกซ์)

พระธรรมซามูเอล

แก้

พระธรรมซามูเอล เป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิม ที่กล่าวถึงเรื่องราวของอิสราเอลในช่วงชีวิตของซามูเอล ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวยิวว่า เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เป็นบุคคล 1 ใน 3 คนที่พระคัมภีร์ได้ระบุว่าพระเจ้าทรงมารับตัวของท่านไป

เนื้อหาของพระคัมภีร์โดยย่อ

แก้

ซามูเอล เป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์ดาวิด ผู้เป็นบรรพบุรุษของ โยเซฟ สามีของนางมารีย์ ผู้ให้กำเนิดพระเยซู โดยในยุคก่อนหน้าซามูเอลนั้น อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ เพราะมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์อื่นใด การปกครองของอิสราเอลในยุคนั้นจึงมีปุโรหิต เป็นผู้รับพระบัญชาจากพระเจ้า คอยดูแลอิสราเอล โดยแบ่งการดูเลออกเป็น 12 เผ่าตามตระกูลของอับราฮัม ผู้เป็นบรรพบุรุษของอิสราเอล ต่อมาชาวอิสราเอลได้เรียกร้องต่อซามูเอล ในสมัยที่ท่านเป็นปุโรหิต ให้แต่งตั้งกษัตริย์ปกครองอิสราเอล เช่นเดียวกับชนชาติอื่น ๆ ที่อยู่รายรอบอิสราเอล ซึ่งซามูเอลเรียกว่า การเป็นกบฏต่อพระเจ้า

พระเจ้าทรงให้ซามูเอล แต่งตั้ง ซาอูล เป็นปฐมกษัตริย์ของอิสราเอล โดยเลือกจากเผ่าที่เล็กที่สุดของอิสราเอล และเลือกจากบุตรชายคนสุดท้องของตระกูล (สมัยนั้น จะให้การยกย่องบุตรชายหัวปีมาก เพราะถือว่าเป็นผู้รับมรดกทั้งหมดของตระกูล) การเลือก ซาอูล เป็นการย้ำเตือนให้อิสราเอลตระหนักว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องพวกเขา ไม่ใช่โดยน้ำมือของมนุษย์

ซาอูล เป็นกษัตริย์ที่ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า ให้มีชัยเหนือการรบทั้งปวง แต่ซาอูล ขาดความมั่นใจในตนเอง และที่สำคัญคือ ขาดความไว้วางใจในพระเจ้า จนเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงทอดทิ้งซาอูล และแต่งตั้ง ดาวิด ชาวหนุ่มผู้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า และมีความถ่อมใจเป็นอย่างมาก ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแทน

มุมมองต่อซามูเอล

แก้

ยูดาย

แก้
 
สุสานของซามูเอล

ตามหนังสือเยเรมีย์ [2] และหนึ่งในเพลงสดุดี [3] ซามูเอลมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างสูง วรรณกรรมคลาสสิกของแร็บไบ เสริมว่าเขามีค่ามากกว่า โมเสส พระเจ้าตรัสโดยตรงกับซามูเอล แทนที่จะให้ซามูเอลต้องไปที่พลับพลาเพื่อฟังพระเจ้า [4] แรบไบยังบรรยายซามูเอลด้วยว่าเป็นคนฉลาดมาก เขาแย้งว่ามันถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคนธรรมดาที่จะฆ่าเครื่องบูชา เนื่องจากฮาลักคคาห์ ยืนยันว่านักบวช นำเลือด เท่านั้น (cf เลวีนิติ 1:5:HE , Zebahim 32a) [5] เอลีซึ่งถูกมองในแง่ลบจากแรบไบคลาสสิกหลายคน กล่าวกันว่าได้แสดงปฏิกิริยาต่อตรรกะนี้ของซามูเอลโดยโต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องจริงในทางเทคนิค แต่ซามูเอลควรถูกประหารชีวิตเพราะออกแถลงการณ์ทางกฎหมายในขณะที่เอลี (ที่ปรึกษาของเขา) อยู่ด้วย [5]

ซามูเอลยังได้รับการปฏิบัติจากแรบไบคลาสสิกในฐานะตัวละครที่มีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าที่เขาเห็นตามตัวอักษรในพระคัมภีร์ วงจรประจำปีของเขาอธิบายว่าเป็นเพราะความปรารถนาของเขาที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ต้องเดินทางไปหาเขา กล่าวกันว่าซามูเอลร่ำรวยมาก เขาพาทั้งครอบครัวไปกับเขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทำตัวเป็นแขกรับเชิญ เมื่อซาอูลไม่เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงโปรดปราน ซามูเอลถูกบรรยายว่าโศกเศร้าอย่างหนักและแก่ก่อนวัยอันควร [6]

yahrzeit ของเขาถูกสังเกตในวันที่ 28 ของ Iyar [7]

ศาสนาคริสต์

แก้

สำหรับคริสเตียน ซามูเอลถือเป็นผู้เผยพระวจนะ ผู้วินิจฉัย และผู้นำที่ชาญฉลาดของอิสราเอล และถือเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อพระยาห์เวห์ ในปฏิทินพิธีกรรมอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ เช่นเดียวกับปฏิทินนิกายลูเธอรัน วันฉลองของเขาคือวันที่ 20 สิงหาคม เขาได้รับการระลึกถึงเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์ปฏิทินนักบุญ แห่งคริสตจักรเผยแพร่ศาสนาอาร์เมเนีย ในวันที่ 30 กรกฎาคม ในโบสถ์คอปติกออร์โธดอกซ์ การระลึกถึงการจากไปของท่านผู้เผยพระวจนะซามูเอลมีขึ้นในวันที่ 9 เปานี

เฮอร์เบิร์ต ล็อกเยอร์ และคนอื่นๆ ได้เห็นการรวมตำแหน่งของผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต และผู้ปกครองของซามูเอลเป็นภาพล่วงหน้าของพระคริสต์ [8]

อิสลาม

แก้

เศาะมูอีล, อัชมะวีล
صموئيل أو أشمويل
 
สุสานกุบร์ อันนะบีเศาะมูอีล, รัฐปาเลสไตน์
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนลุกมาน
ผู้สืบตำแหน่งฏอลูต
 
สัญลักษณ์ภาษาอาหรับที่แสดงว่าซามูเอลถูกฝังอยู่ในสุสานซามูเอลตามความเชื่อ

ซามูเอล (อาหรับ: صموئيل or شمويل, อักษรโรมัน: Šamūʾīl or Ṣamwīl) ถูกมองว่าเป็นนบี และผู้หยั่งรู้ในความเชื่อของอิสลาม เรื่องเล่าของนบีชัมวีลในศาสนาอิสลามเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเกิดและการเจิมของฏอลูต องค์ประกอบอื่นๆ จากเรื่องเล่าของเขาเป็นไปตามเรื่องเล่าของบรรดานบีคนอื่นๆ ของอิสราเอล เนื่องจากอรรถกถากล่าวถึงคำเทศนาต่อต้านการบูชารูปเคารพของนบีชัมวีล อัลกุรอานไม่ได้เอ่ยชื่อท่าน แต่เรียกว่า "นบี" แทน [9] [10]

ในเรื่องเล่าของอิสลาม ชาวอิสราเอลหลังจากนบีมูซา ต้องการให้กษัตริย์ปกครองดินแดนของตน ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮ์จึงทรงส่งนบีชัมวีล เพื่อเจิมฏอลูตให้เป็นกษัตริย์องค์แรกของชาวอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลเย้ยหยันและประณามกษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เนื่องจากท่านไม่ได้ร่ำรวยตั้งแต่เกิด แต่สมมุติว่าฏอลูตเป็นซาอูล ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ฮีบรู คัมภีร์อัลกุรอานยกย่องซาอูลย่างมาก และกล่าวว่าท่านได้รับพรสวรรค์ในด้านความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ ในอัลกุรอาน นบีชัมวีลประกาศว่าสัญญาณของการเป็นกษัตริย์ของฏอลูคคือ หีบพันธสัญญาจะกลับมาหาชาวอิสราเอล [11]

อ้างอิง

แก้
 1. I. Singer, "The Philistines in the Bible: A Reflection of the Late Monarchic Period?"; Zmanim (2006 Heb.), pp74–82; Garsiel, "The Valley of Elah Battle and the Duel of David with Goliath," pp. 404–410
 2. Jeremiah 15:1:NKJV
 3. Psalm 99:HE
 4. Berakot 31b, Ta'anit 5b, Exodus Rashi 14:4
 5. 5.0 5.1 Berakot 31b
 6. Berakot 10b, Nedarim 38a, Ta'anit 5b
 7. Bikkurim 6b
 8. Lockyer, Herbert (October 14, 1988). All the Messianic Prophecies of the Bible. Zondervan. ISBN 9780310280910 – โดยทาง Google Books.
 9. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, Note 278 to verse 246: "This was Samuel.
 10. "Quran Search Engine, Ayat Search Samuel". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-07. สืบค้นเมื่อ 2023-01-04.
 11. อัลกุรอาน 2:246–248