จักรพรรดิโคโนเอะ

จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดิโคโนะเอะ (ญี่ปุ่น: 近衛天皇 , 16 มิถุนายน 1682 - 22 สิงหาคม 1698 , ครองราชย์ 1685 - 1698) จักรพรรดิลำดับที่ 76 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ที่ครองราชย์ตามระบบอินเซ

จักรพรรดิโคะโนะเอะ
Konoe
近衛天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 76
ครองราชย์
5 มกราคม พ.ศ. 1685 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 1698
พิธีราชาภิเษก25 มกราคม พ.ศ. 1685
ไดโจไซ3 ธันวาคม พ.ศ. 1685
รัชศกโคจิ
เท็นเนียว
คิวอัง
นินเป
คิวจู
รัชกาลก่อนหน้าซุโตะกุ
รัชกาลถัดไปโกะ-ชิระกะวะ

ประสูติ16 มิถุนายน พ.ศ. 1682
พระบรมนามาภิไธยนะริฮิโตะ
โทะชิฮิโตะ
สวรรคต22 สิงหาคม พ.ศ. 1698
สุสานหลวงวัดอังระคุจู
พิธีฉลองการเจริญวัย3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1693
พระราชบิดาจักรพรรดิโทะบะ
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ นะริโกะ
จักรพรรดินี (โคโง)ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ
จักรพรรดินี (ชูงู)ฟุจิวะระ โนะ ชิเมะโกะ

จักรพรรดิโคะโนะเอะครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1685 - พ.ศ. 1698

พระราชวงศ์แก้ไข

การขึ้นสู่ราชบัลลังก์แก้ไข

จักรพรรดิโคะโนะเอะเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 8 ในอดีต จักรพรรดิโทะบะ ที่ประสูติแต่พระสนม ฟุจิวะระ โนะ นะริโกะ พระสนมองค์โปรดโดยประสูติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 1682 (วันที่ 18 เดือน 5 ปี โฮเอ็ง ที่ 5) ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 1685 (วันที่ 7 เดือน 12 ปี เอจิ ที่ 2) ขณะพระชนมายุเพียง 3 พรรษาโดยสืบต่อจาก จักรพรรดิซุโตะกุ พระเชษฐาต่างพระราชมารดาที่ถูกจักรพรรดิโทะบะพระราชบิดาบีบบังคับให้สละราชบัลลังก์เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามิใช่พระราชโอรสของพระองค์แต่เป็นโอรสของอดีต จักรพรรดิชิระกะวะ

จักรพรรดิโคะโนะเอะครองราชย์ได้ 13 ปีก็เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 1698 (วันที่ 23 เดือน 7 ปี คิวจู ที่ 2) ขณะพระชนมายุเพียง 16 พรรษา