ท้าวจตุรพักตร์ (พรหม) มีนามเดิมว่า ท้าวมหาอัชดาหรือธาดา เป็นผู้ครองกรุงลงกาองค์แรก มเหสีคือนางมลิกา โอรสเป็นยักษ์สี่มือ ชื่อ ลัสเตียน อาวุธคือตรีศูล คทา และฉัตรแก้ว มีบุษบกแก้วเป็นอากาศยานวิเศษ ท้าวจตุรพักตร์นี้เป็นน้องท้าวมาลีวัคคพรหมหรือท้าวมาลีวราช ดังนั้นในรามเกียรติ์ทศกัณฐ์จีงถือว่าตนเป็นวงศ์พรหม

ลักษณะและสีแก้ไข

ท้าวจตุรพักตร์ มีกายสีขาว รูปอย่างพรหม

อ้างอิงแก้ไข

  • นาคะประทีป. สมญาภิธานรามเกียรติ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คลังวิทยา, หน้า 30-31.
ก่อนหน้า จตุรพักตร์ ถัดไป
-   กษัตริย์กรุงลงกาในเรื่อง รามเกียรติ์

  ลัสเตียน