คาร์บอนเตตระคลอไรด์

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (อังกฤษ: carbon tetrachloride) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี CCl4 ใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ในอดีตนิยมใช้เป็นสารดับเพลิงและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารทำความเย็นและสารทำความสะอาด เป็นของเหลวไม่มีสีแต่มีกลิ่น "หวาน" ซึ่งสามารถรับรู้ได้แม้จะมีปริมาณน้อย ตามกฎการตั้งชื่อของ IUPAC ทั้ง คาร์บอนเตตระคลอไรด์ และ เตเตระคลอโรมีเทน ต่างเป็นชื่อที่ถูกต้องของสารนี้ ในห้องปฏิบัติการทั่วไปมักเรียกโดยย่อว่า คาร์บอนเตตฯ

คาร์บอนเตตระคลอไรด์
Carbon Tetrachloride.svg
Carbon-tetrachloride-3D-vdW.png
ชื่อตาม IUPAC Carbon tetrachloride
Tetrachloromethane
ชื่ออื่น Benziform, Carbon chloride, Methane tetrachloride, Perchloromethane, Carbon tet, Benzinoform, Tetraform, Tetrasol, Freon 10, Halon 104
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [56-23-5][CAS]
PubChem 5943
EC number 200-262-8
UN number 1846
KEGG C07561
ChEBI 27385
RTECS number FG4900000
SMILES
 
InChI
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CCl4
มวลต่อหนึ่งโมล 153.82 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colourless liquid
ความหนาแน่น 1.5867 g/cm3, liquid

1.831 g.cm-3 at -186 °C (solid)
1.809 g.cm-3 at -80 °C (solid)

จุดหลอมเหลว

-22.92 °C (250 K)

จุดเดือด

76.72 °C (350 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 785–800 mg/L at 25 °C
ความสามารถละลายได้ soluble in alcohol, ether, chloroform, benzene
log P 2.64
ความดันไอ 11.94 kPa at 20 °C
ดัชนีหักเหแสง (nD) 1.4601
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก Monoclinic
รูปร่างโมเลกุล Tetrahedral
ความอันตราย
MSDS ICSC 0024
การจำแนกของ EU Carc. Cat. 3
Toxic (T)
Dangerous for the environment (N)
EU Index 602-008-00-5
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
R-phrases R23/24/25, R40, R48/23, R59, R52/53
S-phrases (S1/2), S23, S36/37, S45, S59, S61
จุดวาบไฟ Not flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี