คาร์บอนเตตระฟลูออไรด์

เตตระฟลูออโรมีเทน หรือ คาร์บอนเตตระฟลูออไรด์ เป็นสารฟลูออโรคาร์บอนอย่างง่ายที่สุด (CF4) มีพันธะทางเคมีที่แข็งแรกเนื่องจากเป็นพันธะระหว่างคาร์บอนกับฟลูออรีน สามารถจัดอยู่ในกลุ่มสารฮาโลอัลเคนหรือฮาโลมีเทน เนื่องจากพันธะระหว่างคาร์บอนและฟลูออรีนถึงสี่พันธะและค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของฟลูออรีนที่สุด คาร์บอนในโมเลกุลนี้จึงมีประจุบวกอย่างมีนัยสำคัญซึ่งทำให้ทำให้มีลักษณะของพันธะไอออนิก เตตระฟลูออโรมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเตตระฟลูออไรด์
Carbon-tetrafluoride-2D-dimensions.png
Carbon-tetrafluoride-3D-balls-B.png
ชื่อตาม IUPAC Tetrafluoromethane
Carbon tetrafluoride
ชื่ออื่น Perfluoromethane, Tetrafluorocarbon, Freon 14, Halon 14, Arcton 0, CFC 14, PFC 14, R 14, UN 1982
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [75-73-0][CAS]
PubChem 6393
EC number 200-896-5
RTECS number FG4920000
SMILES
 
InChI
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CF4
มวลต่อหนึ่งโมล 88.00 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colorless odorless gas
ความหนาแน่น 3.72 g/l, gas (15 °C)
จุดหลอมเหลว

-183.6 °C (89.6 K)

จุดเดือด

-127.8 °C (145.4 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 0.005 %V at 20 °C
0.0038 %V at 25 °C
ความดันไอ 3.65 MPa at 15 °C
106.5 kPa at -127 °C
ความอันตราย
MSDS ICSC 0575
EU Index Not listed
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี