กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 หรือ ทองกวาวเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 10- 17 มกราคม พ.ศ. 2547มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
TongkwaogamesEmblem.jpg

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปช้างชูคบเพลิง โดยนำเสนอในรูปแบบเป็นการเชิดชูการกีฬาแทน โดยใช้ "วงกลม" เพื่อแสดงถึงการกีฬา เพราะสามารถสื่อให้เห็นถึงกีฬาหลายชนิด เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล

สำหรับสีที่ใช้ คือ สีแสด มาจากสีของดอกทองกวาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ และยังได้สื่อถึงไฟแห่งการกีฬาที่กำลังจะลุกโชติช่วง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ด้วย

นอกจากนั้น สัญลักษณ์ได้ถูกคลี่คลายรูปทรงออกมาให้ใกล้เคียงกับรูปทรงพื้นฐานเลขาคณิต เพื่อให้สามารถมองออกเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้แล้วแต่สายตาของผู้ดูอีกด้วย คือ สามารถมองเป็น เลข ๔ เพื่อฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบ 40 ปี หรือรูปเปลวเพลิงของคบเพลิงแห่งการกีฬาได้เช่นเดียวกัน

ตัวนำโชคแก้ไข

 
ตัวนำโชคกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

ตัวนำโชค คือ ลูกช้างสีม่วง เพราะความหมายของลูกช้างนั้นก็คือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีความหมายถึงความร่าเริง สง่างาม และตื่นตัวที่จะใฝ่หาความรู้ โดยดึงจุดเด่นของวัตนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือมาแสดงออกในรูปแบบของ เครื่องแต่งกาย ท่าทางและเส้นสายที่ออกแบบ โดยอิงมาจากจิตรกรรมไทยของภาคเหนือมาเป็นจุดเด่นในการออกแบบท่าทางของลูกช้างเพื่อแสดงออกถึงความยินดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและจะครบรอบของการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี

ชื่อของลูกช้างสีม่วง คือ สะบัดชัย ชื่อเรียกของกลองชนิดหนึ่งในภาคเหนือ อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามโดยกลองสะบัดชัยนั้นจะตีก็เพื่อปลุกใจให้ฮึกเหิม และยังสื่อความหมายได้ว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ แต่ชัยชนะในที่นี้นั้นก็จะหมายถึงชัยชนะในเรื่องของมิตรภาพที่จะเกิดในการแข่งขันครั้งนี้มากกว่าชัยชนะในเกมกีฬา

ชนิดกีฬาแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 5 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 22 41 97
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 35 25 39 99
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 28 25 21 74
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 21 33 77
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 16 27 56

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข