กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 หรือ ศรีปทุมเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 11- 18 มกราคม พ.ศ. 2546มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา คือ เรือพาย มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 194 เหรียญทอง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 5 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 43 30 23 96
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 17 40 84
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 21 20 67
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 24 28 73
5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11 2 11 24

อ้างอิงแก้ไข