กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 หรือ แม่โดมเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 9- 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 217 เหรียญทอง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 32 23 35 90
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 32 21 17 70
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 26 17 34 77

อ้างอิงแก้ไข