การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1982

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1982 เป็นการประกวดร้องเพลงโดยจัดขึ้นที่เมืองฮาร์โรเกต ประเทศสหราชอาณาจักร จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 18 เพลง 18 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Ein bißchen Frieden ขับร้องโดย Nicole ตัวแทนจากเยอรมนี

การออกอากาศแก้ไข

บีบีซี เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยออกอากาศไปยังประเทศดังต่อไปนี้


ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปิน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   โปรตุเกส โปรตุเกส Doce "Bem bom" Very good 13 32
02   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Svetlana "Cours après le temps" Run after time 6 78
03   นอร์เวย์ นอร์เวย์ Jahn Teigen and Anita Skorgan "Adieu" Goodbye 12 40
04   สหราชอาณาจักร อังกฤษ Bardo "One Step Further" 7 76
05   ตุรกี ตุรกี Neco "Hani?" Where? 15 20
06   ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ Kojo "Nuku pommiin" Bomb Out 18 0
07   สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส Arlette Zola "Amour on t'aime" Love we love you 3 97
08   ไซปรัส กรีก Anna Vissi "Mono I Agapi" (Μόνο η αγάπη) Only love 5 85
09   สวีเดน สวีเดน Chips "Dag efter dag" Day after day 8 67
10   ออสเตรีย เยอรมัน Mess "Sonntag" Sunday 9 57
11   เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Stella "Si tu aimes ma musique" If you like my music 4 96
12   สเปน สเปน Lucía "Él" Him 10 52
13   เดนมาร์ก เดนมาร์ก Brixx "Video, Video" 17 5
14   ยูโกสลาเวีย เซอร์เบีย Aska "Halo, Halo (Хало, хало)" Hello, hello 14 21
15   อิสราเอล ฮิบรู Avi Toledano "Hora" (הורה) Hora 2 100
16   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ Bill van Dijk "Jij en ik" You and I 16 8
17   ไอร์แลนด์ อังกฤษ The Duskeys "Here Today Gone Tomorrow" 11 49
18   เยอรมนี เยอรมัน Nicole "Ein bißchen Frieden" A little peace 1 161

เพลงที่ถูกคัดเลือกแต่ไม่ได้เข้าประกวดแก้ไข

หลายเลขที่ได้ ประเทศ ภาษา ศิลปิน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
-   กรีซ กรีก Themis Adamantidis "Sarantapente Kopelies" (Σαρανταπεντε Κοπελιες) Forty girls - -

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม PT LU NO UK TU FI CH CY SE AT BE ES DK YU IL NL IE DE
โหวตให้ โปรตุเกส 32 7 4 5 2 1 6 1 4 2
ลักเซมเบิร์ก 78 6 7 6 3 7 2 8 5 4 5 7 10 8
นอร์เวย์ 40 6 4 4 6 2 2 6 10
สหราชอาณาจักร 76 4 12 6 10 4 5 3 12 1 2 6 2 1 7 1
ตุรกี 20 8 3 1 3 3 2
ฟินแลนด์ 0
สวิตเซอร์แลนด์ 97 2 2 4 12 2 6 2 10 12 7 10 10 10 8
ไซปรัส 85 5 4 12 3 8 8 5 3 7 5 7 12 6
สวีเดน 67 7 3 8 5 3 4 8 5 4 8 2 5 3 2
ออสเตรีย 57 10 7 7 6 8 6 4 4 5
เบลเยี่ยม 96 8 5 5 2 6 5 2 8 7 4 10 10 7 6 3 4 4
สเปน 52 1 8 6 7 10 4 1 8 7
เดนมาร์ก 5 3 1 1
ยูโกสลาเวีย 21 4 1 12 1 3
อิสราเอล 100 10 10 1 1 12 10 2 10 7 7 6 1 3 8 12
เนเธอร์แลนด์ 8 3 5
ไอร์แลนด์ 49 1 2 7 1 6 5 5 3 5 8 3 3
เยอรมนี 161 12 10 8 12 10 12 12 8 1 10 12 12 12 12 6 12

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข