การคารวะแบบนาซี

การคารวะแบบนาซี (อังกฤษ: Nazi salute) หรือ การทักทายแบบฮิตเลอร์ (เยอรมัน: Hitlergruß) หรือในช่วงสงครามเรียกว่า การทักทายแบบเยอรมัน (เยอรมัน: Deutscher Gruß) โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ดัดแปลงมาจากการคารวะแบบเบลลามี หลังจากการเคลื่อนไหวของผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์ ภายใต้การนำของเบนิโต มุสโสลินี และการเคลื่อนไหวมวลชนอื่น ๆ โดยเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ตลอดช่วงเวลาของนาซีเยอรมนี

ยุวชนฮิตเลอร์ในกรุงเบอร์ลินคารวะแบบนาซีในการสวนสนามปีค.ศ. 1933

ลักษณะ แก้

การทักทายแบบฮิตเลอร์นั้น ทำโดยชูแขนขวาขึ้นทำมุม 45 องศากับพื้นราบและเบนออกทางขวามือเล็กน้อย พร้อมกับเปล่งเสียงอันมั่นคงและดังกังวานว่า "ไฮล์ ฮิตเลอร์" หากยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่อาวุโสกว่าควรจะตบเท้าไปด้วยในขณะเดียวกัน แต่หากอยู่ระหว่างการชุมนุมและการประชุม ฝูงชนอาจจะชูแขนขึ้นในอากาศพร้อมกับตะโกนว่า ซีค ไฮล์ (ชโย)

จุดกำเนิด แก้

 
การสถาปนากษัตริย์เยอรมันในสมัยโบราณ

ถึงแม้ว่าลัทธิฟาสซิสต์อิตาลีจะนำการคารวะแบบดังกล่าวมาจากการทักทายในสมัยโรมันโบราณ แต่ฮิตเลอร์และผู้นำหน่วยเอ็สเอ็ส ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์ กลับเชื่อว่าการคารวะแบบดังกล่าวเกิดจากการชุมนุมกันของชาวเยอรมันโบราณ

ฮิตเลอร์พิจารณาการคารวะดังกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณอันกระหายสงครามของชาวเยอรมัน ขณะที่ฮิมม์เลอร์มองว่าเป็นการมอบความสัตย์พร้อมกับหอกที่ชูปลายขึ้น คำกล่าวอ้างดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอยู่บางส่วน นักประวัติศาสตร์ได้ถกเถียงกันมานานแล้วว่าการคารวะในแบบเดียวกันนี้ถูกใช้เฉพาะแต่ในการสถาปนาพระมหากษัตริย์เยอรมันในสมัยโบราณเท่านั้น[note 1]

ส่วนทางด้านสารานุกรมโบรคเฮาส์ได้ตอกย้ำแนวคิดดังกล่าว โดยแจ้งว่าการคารวะแบบดังกล่าวสันนิษฐานว่านำมาจากกิริยาท่าทางที่ใช้ระหว่างการราชาภิเษกของกษัตริย์เยอรมันในยุคกลางตอนต้น พร้อมกับเปล่งเสียงออกมาว่า "ไฮล์"[1] ตามทฤษฎีอารยันของพรรคนาซี ผู้ปกครองโรมันสมัยโบราณชอบท่องเที่ยวไปตามยุโรปตอนเหนือ ดังนั้น พรรคนาซีจึงมีความเชื่อว่าชาวโรมันได้นำเอาการคารวะดังกล่าวกลับไปยังกรุงโรมด้วย

การนำไปใช้ แก้

ในนาซีเยอรมนี แก้

 
พลเรือโทคาร์ล เดอนิทซ์ และนายทหารแวร์มัคท์ ค.ศ. 1941

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 ถึง 1945 การทักทายแบบฮิตเลอร์ถือว่าเป็นการทักทายแบบเยอรมันโดยทั่วไป การเปล่งเสียงว่า "ไฮล์ ฮิตเลอร์" ("ฮิตเลอร์จงเจริญ") ถูกใช้ในการคารวะต่อประชาชนโดยตรง หรือกับนายทหารระดับสูงของหน่วยเอ็สเอ็ส ส่วนการคารวะตัวฮิตเลอร์นั้นให้ใช้คำว่า "ไฮล์ ไมน์ ฟือเรอร์" (ท่านผู้นำจงเจริญ) หรือจะเปล่งเสียงง่าย ๆ ว่า "ไฮล์" เมื่อกล่าวถึงตัวฮิตเลอร์เป็นบุคคลที่สาม

ซีค ไฮล์ (ชโย) เป็นถ้อยคำที่พรรคนาซีมักจะใช้ในการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปราศรัยของฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์มักจะกล่าวนำคำว่าซีค และให้ผู้ฟังขานรับคำว่าไฮล์ ซึ่งจะมีการทวนคำพูดสามครั้งจะได้ว่า "ซีค ไฮล์ ซีค ไฮล์ ซีค ไฮล์"

โดยส่วนตัวของฮิตเลอร์แล้ว เขามักจะใช้ท่าคารวะดังกล่าวเช่นกัน และปรากฏรูปถ่ายมากมายที่เห็นว่าฮิตเลอร์ใช้ท่านี้ทักทายฝูงชนจากรถเปิดประทุนที่เขาโดยสาร แต่ตัวฮิตเลอร์มีท่าคารวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยแขนของเขาจะงอขึ้นจากข้อศอก พร้อมกับเอาฝ่ามือเอียงเข้าหาไหล่ ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวแบบลัทธินาซีและลัทธิฟาสซิสต์

หลังแผนลับ 20 กรกฎาคม ในปีค.ศ. 1944 กำลังทหารทั้งหมดในนาซีเยอรมนีได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนจากการทำวันทยหัตถ์เป็นการทักทายแบบฮิตเลอร์ทั้งหมด โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กำลังพลบางส่วนปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและใช้ท่าวันทยหัตถ์แบบเดิมต่อไป โดยก่อนหน้านั้น การทักทายแบบฮิตเลอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสองทางเลือกในกองทัพเยอรมันควบคู่กับการทำวันทยหัตถ์ และใช้เฉพาะเป็นการตอบรับการทักทายแบบดังกล่าวเท่านั้น

หลังสงคราม แก้

การทักทายแบบฮิตเลอร์ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากการคารวะแบบโรมถูกใช้ในหลายประเทศด้วยความหมายหลายประการก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างเช่น การคารวะแบบเบลลามี ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิญาณความจงรักภักดีต่อธงชาติสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และการคารวะแบบโรมมีส่วนคล้ายกับการทักทายแบบฮิตเลอร์ ในปี ค.ศ. 1942 จึงได้มีการยกเลิกการคารวะดังกล่าวเนื่องจากสาเหตุนี้ และยังได้มีการยกเลิกการคารวะแบบดังกล่าวในอีกหลายประเทศ ในประเทศสเปน การคารวะแบบฟาสซิสต์เป็นที่นิยมน้อยลง ภายหลังการถึงอสัญกรรมของฟรานซิสโก ฟรังโก ในปี ค.ศ. 1975 ถึงแม้ว่าจะมีการใช้กันอยู่ในกลุ่มนีโอฟาลังก์

การคารวะดังกล่าวและการใช้ถ้อยคำประกอบถูกห้ามในประเทศเยอรมนีและออสเตรียภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนการคารวะยังคงมีใช้กันอยู่โดยกลุ่มนีโอนาซี ซึ่งใช้ตัวเลข 88 ในการสื่อความหมายว่า "ฮิตเลอร์ จงเจริญ" (เลข 8 หมายถึง ตัวอักษร H ในภาษาอังกฤษ) การคารวะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า การคารวะแบบคือเนน ซึ่งประกอบด้วยนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางก็ถูกห้ามในประเทศเยอรมนีเช่นกัน

นอกจากกลุ่มนีโอนาซีแล้ว กลุ่มฮิซบุลลอหฺยังใช้การทักทายแบบฮิตเลอร์เป็นการแสดงพลังและความจงรักภักดีของตน โดยท่าการทักทายแบบฮิตเลอร์ของฮิซบุลลอหฺไม่มีความแตกต่างจากท่าการทักทายแบบฮิตเลอร์ของนาซี

เชิงอรรถ แก้

  1. จาก Illustrated Exhibitor การรือฟื้นประเพณีดังกล่าวของชาวกอลและชาวเยอรมันอยู่ภายใต้การดำเนินการของ Augustin Thierry. Illustrated Exhibitor, 1852, vol. 1., pp.165-6

อ้างอิง แก้

  1. "Der Nazi-Gruß war aus der spätgermanischen Zeit hergeleitet"; Brockhaus Encyclopedia, 1989,vol. 9, p. 604

ดูเพิ่ม แก้