การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือการเกิดของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (ศัพท์โรมันคาทอลิก) (อังกฤษ: Nativity of St. John the Baptist) เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในศาสนาคริสต์ มีรายละเอียดปรากฏในพระวรสารนักบุญลูกา คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกฉลองเหตุการณ์นี้ในวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เรียกว่าวันสมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด (Solemnity of the Birth of St. John the Baptist)

การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
ประเภทวันสำคัญทางศาสนาคริสต์
การถือปฏิบัติอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
ลูเทอแรน
แองกลิคัน
วันที่24 มิถุนายน
ส่วนเกี่ยวข้องคริสต์มาส
การเสด็จเยี่ยม

เหตุการณ์

แก้

พระวรสารนักบุญลูการะบุว่า[1] ในรัชสมัยพระเจ้าเฮโรดมหาราช นักบุญเศคาริยาห์ปุโรหิตและนักบุญเอลีซาเบธเป็นสามีภรรยาที่มีความรู้และเคร่งครัดในธรรมบัญญัติอย่างไม่มีที่ติ แต่ทั้งสองกลับไม่มีบุตรด้วยกัน เพราะเอลีซาเบธเป็นหมัน

ระหว่างที่เศคาริยาห์กำลังเผาเครื่องหอมบูชาพระยาห์เวห์อยู่นั้น ทูตสวรรค์กาเบรียลก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขา แล้วแจ้งว่าภรรยาของเขาจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น เมื่อโตขึ้นยอห์นจะเป็นผู้นำวงศ์วานอิสราเอลกลับมาหาพระยาห์เวห์ แต่เศคาริยาห์ไม่อยากเชื่อเพราะตนกับภรรยาอายุมากแล้ว กาเบรียลจึงทำให้เศคาริยาห์เป็นใบ้ไปจนกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นจริงตามคำทำนาย เพื่อลงโทษที่เศคาริยาห์ไม่ยอมเชื่อคำทำนายนั้น ต่อมาเอลีซาเบธก็ตั้งครรภ์ขึ้น เมื่อตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน มารีย์ซึ่งเพิ่งตั้งครรภ์พระเยซูก็มาเยี่ยมเธอ ทันทีที่ได้ยินเสียงมารีย์ร้องทัก ยอห์นซึ่งอยู่ในครรภ์ของเอลีซาเบธก็ดิ้นด้วยความดีใจ มารีย์มาพักอยู่กับครอบครัวเศคาริยาห์นานถึง 3 เดือนจึงกลับ

เอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนแล้วจึงคลอดบุตรชาย ตอนแรกญาติจะตั้งชื่อว่าเศคาริยาห์ตามบิดา แต่เศคาริยาห์ซึ่งเป็นใบ้อยู่ก็นำกระดานชนวนมาเขียนว่าเด็กนี้ต้องชื่อว่ายอห์น ทันใดนั้นเศคาริยาห์ก็กลับมาพูดได้ดังเดิม ทุกคนแปลกใจมาก เศคาริยาห์กล่าวสรรเสริญพระเจ้า แล้วพยากรณ์ว่าภายหน้ายอห์นจะเป็นผู้เผยพระวจนะ

การสมโภช

แก้

เนื่องจากเอลีซาเบธตั้งครรภ์ยอห์นก่อนที่มารีย์จะตั้งครรภ์พระเยซู 6 เดือน เมื่อสมมติให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่สมมติการบังเกิดของยอห์นจึงตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. "ลก. บทที่ 1". สมาคมพระคริสตธรรมไทย. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013.
บรรณานุกรม