กาเบรียล[1][2] หรือ กาบรีเอล[3](גַּבְרִיאֵל, ภาษาฮีบรูมาตรฐาน: “Gavriʼel”, ละติน: Gabrielus, กรีก: Γαβριήλ, ภาษาฮิบรูไทบีเรียน: “Gaḇrîʼēl”) เป็นทูตสวรรค์ในศาสนาอับราฮัม ชาวมุสลิมเรียกตามภาษาอาหรับว่าญิบรีล (อาหรับ: جبريل “Jibrīl” หรือ “Jibrail”) แปลตรงตัวว่า 'พละกำลังของพระเป็นเจ้า' เชื่อว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผู้นำสารมาจากพระเป็นเจ้า

กาเบรียล
ภาพของกาเบรียลในสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์
อัครทูตสวรรค์
ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์
นิกายออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
แองกลิคันคอมมิวเนียน
ศาสนาอิสลาม
วันฉลอง29 กันยายน
สัญลักษณ์ทูตสวรรค์ถือดอกลิลลี่
ทูตสวรรค์ถือแตร
ทูตสวรรค์ถือตะเกียง
ทูตสวรรค์ถือคัมภีร์

ความเชื่อของยิว และคริสเตียน

แก้

กาเบรียลถูกเอ่ยถึงในหนังสือดาเนียลของคัมภีร์ฮีบรู และถูกกล่าวถึงในหนังสือมีคาห์ของคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งในไบเบิลถือว่ากาเบรียลเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นผู้สื่อสารองค์หนึ่งจากพระเจ้า และเป็นหนึ่งในอัครทูตสวรรค์สำคัญเจ็ดองค์ เชื่อว่าท่านเป็นทูตสวรรค์ที่แจ้งการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแก่นักบุญเศคาริยาห์ผู้เป็นพ่อ และการประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์พรหมจารีว่า: "ทูตสวรรค์องค์หนึ่งชื่อกาเบรียลปรากฏต่อเธอและบอกว่าพระเจ้าจะให้เธอกำเนิดบุตรชายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพลังปฏิบัติการของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นหญิงพรหมจารี บุตรชายผู้นี้จะเป็นกษัตริย์ที่สัญญาไว้นานมาแล้ว ซึ่งจะปกครองตลอดไป! เด็กผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าเอง"[4]

ในศาสนาอิสลาม

แก้

ในศาสนาอิสลาม ญิบรีล ถือเป็นมะลักที่ทำหน้าที่เป็นทูตส่งสาส์นจากอัลลอฮ์ให้แก่เราะซูลที่เป็นมนุษย์ เชื่อว่าเป็นผู้ชี้คัมภีร์อัลกุรอานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด และเป็นผู้ส่งสารแก่ประกาศกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ กาเบรียลปรากฏในข้อเขียนของศาสนาบาไฮด้วย

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 47
 2. ลูกา 1: 26
 3. บทที่ 16 มาซีฮาเสด็จมา พยานพระยะโฮวา
 4. มีคา 5:2
บรรณานุกรม
 • Bamberger, Bernard Jacob, (15 March 2006). Fallen Angels: Soldiers of Satan's Realm. Jewish Publication Society of America. ISBN 0-8276-0797-0
 • Briggs, Constance Victoria, 1997. The Encyclopedia of Angels: An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries. Plume. ISBN 0-452-27921-6.
 • Bunson, Matthew, (1996). Angels A to Z: A Who's Who of the Heavenly Host. Three Rivers Press. ISBN 0-517-88537-9.
 • Cruz, Joan C. 1999. Angels and Devils. Tan Books & Publishers. ISBN 0-89555-638-3.
 • Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. ISBN 0-02-907052-X
 • Dennis, Geoffrey. 2007. The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic, and Mysticism. Llewellyn LTD.
 • Graham, Billy, 1994. Angels: God's Secret Agents. W Pub Group; Minibook edition. ISBN 0-8499-5074-0
 • Guiley, Rosemary, 1996. Encyclopedia of Angels. ISBN 0-8160-2988-1
 • Kreeft, Peter J. 1995. Angels and Demons: What Do We Really Know About Them? Ignatius Press. ISBN 0-89870-550-9
 • Lewis, James R. (1995). Angels A to Z. Visible Ink Press. ISBN 0-7876-0652-9
 • Melville, Francis, 2001. The Book of Angels: Turn to Your Angels for Guidance, Comfort, and Inspiration. Barron's Educational Series; 1st edition. ISBN 0-7641-5403-6
 • Ronner, John, 1993. Know Your Angels: The Angel Almanac With Biographies of 100 Prominent Angels in Legend & Folklore-And Much More! Mamre Press. ISBN 0-932945-40-6.