กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (อังกฤษ: Flexor digitorum superficialis) หรือ เฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซับลิมิส (อังกฤษ: Flexor digitorum sublimis; FDS) เป็นกล้ามเนื้อกลุ่มงอนิ้วมือที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น (proximal interphalangeal joints) อยู่ที่พื้นที่ด้านหน้าปลายแขน (anterior compartment of the forearm) ในบางครั้งอาจจัดว่าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกที่สุดของกล้ามเนื้อชั้นตื้น (superficial layer) ของพื้นที่ด้านหน้าปลายแขน[1][2] หรืออาจจัดแยกออกไปเป็นชั้นต่างหาก เรียกว่า ชั้นตรงกลาง (intermediate layer) ของพื้นที่ด้านหน้าปลายแขน[3]

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส
(Flexor digitorum superficialis)
Musculusflexordigitorumsuperficialis.png
กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส
Gray421.png
ภาคตัดขวางของปลายกระดูกปลายแขน (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสอยู่ตรงกลางด้านบนของภาพ)
ละติน musculus flexor digitorum superficialis
Gray's subject #125 448
จุดเกาะต้น ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) และส่วนของกระดูกเรเดียสและกระดูกอัลนา
จุดเกาะปลาย กระดูกนิ้วมือ
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงอัลนา
เส้นประสาท เส้นประสาทมีเดียน
หน้าที่ งอนิ้วมือ (ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น)
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม
Dorlands/
Elsevier
m_22/12549098

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

กล้ามเนื้อนี้มีปลายจุดเกาะต้น 2 หัว คือ ฮิวเมอโรอัลนา (humeroulnar) และเรเดียล (radial) และระหว่างปลายจุดเกาะทั้งสองมีเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) และหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery) ผ่าน

เอ็นกล้ามเนื้อยาว 4 อันออกมาจากกล้ามเนื้อนี้ตรงบริเวณใกล้กับข้อมือและวิ่งผ่านคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel) (ซึ่งเกิดจากเฟลกเซอร์ เรตินาคิวลัม (flexor retinaculum)) เอ็นเหล่านี้ ร่วมกับเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus) จะถูกหุ้มด้วยแผ่นปลอกเยื่อหุ้มคอมมอนเฟลกเซอร์ (common flexor sheath) เอ็นเหล่านี้จะเกาะกับขอบด้านหน้าของฐานของกระดูกนิ้วมือท่อนกลาง (middle phalanges) ของนิ้วทั้งสี่ (ยกเว้นนิ้วโป้ง) เอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสเหล่านี้จะแยกออกที่ด้านปลาย เรียกว่า Camper's Chiasm เพื่อเป็นช่องให้เอ็นกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสผ่าน

หน้าที่แก้ไข

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสคิอการงอกระดูกนิ้วมือท่อนกลาง (middle phalanges) ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น (proximal interphalangeal joints) อย่างไรก็ตามกล้ามเนื้อนี้ยังมีหน้าที่ต่อเนื่องอีกในการงอข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ (metacarpophalangeal joints) และ ข้อมือ (wrist joint)

การทดสอบกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสทำโดย ให้งอนิ้วมือต้านแรงต้านที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น และให้นิ้วที่เหลือทั้งสามนิ้วเหยียดออกเต็มที่ (เพื่อให้กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสไม่ทำงาน)

ภาพอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Mnemonic at medicalmnemonics.com 273 1117
  2. "Dissector Answers - Forearm & Wrist". สืบค้นเมื่อ 2008-01-17.
  3. "uams.edu". สืบค้นเมื่อ 2008-01-17.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข