กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (อังกฤษ: Flexor digitorum superficialis) หรือ เฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซับลิมิส (อังกฤษ: Flexor digitorum sublimis; FDS) เป็นกล้ามเนื้อกลุ่มงอนิ้วมือที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น (proximal interphalangeal joints) อยู่ที่พื้นที่ด้านหน้าปลายแขน (anterior compartment of the forearm) ในบางครั้งอาจจัดว่าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกที่สุดของกล้ามเนื้อชั้นตื้น (superficial layer) ของพื้นที่ด้านหน้าปลายแขน[1][2] หรืออาจจัดแยกออกไปเป็นชั้นต่างหาก เรียกว่า ชั้นตรงกลาง (intermediate layer) ของพื้นที่ด้านหน้าปลายแขน[3]

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส
(Flexor digitorum superficialis)
กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส
ภาคตัดขวางของปลายกระดูกปลายแขน (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสอยู่ตรงกลางด้านบนของภาพ)
รายละเอียด
จุดยึดปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์) และส่วนของกระดูกเรเดียสและกระดูกอัลนา
จุดเกาะกระดูกนิ้วมือ
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงอัลนา
ประสาทเส้นประสาทมีเดียน
การกระทำงอนิ้วมือ (ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น)
ตัวต้านกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus flexor digitorum superficialis
TA98A04.6.02.033
TA22486
FMA38469
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย แก้

กล้ามเนื้อนี้มีปลายจุดเกาะต้น 2 หัว คือ ฮิวเมอโรอัลนา (humeroulnar) และเรเดียล (radial) และระหว่างปลายจุดเกาะทั้งสองมีเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) และหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery) ผ่าน

เอ็นกล้ามเนื้อยาว 4 อันออกมาจากกล้ามเนื้อนี้ตรงบริเวณใกล้กับข้อมือและวิ่งผ่านคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel) (ซึ่งเกิดจากเฟลกเซอร์ เรตินาคิวลัม (flexor retinaculum)) เอ็นเหล่านี้ ร่วมกับเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus) จะถูกหุ้มด้วยแผ่นปลอกเยื่อหุ้มคอมมอนเฟลกเซอร์ (common flexor sheath) เอ็นเหล่านี้จะเกาะกับขอบด้านหน้าของฐานของกระดูกนิ้วมือท่อนกลาง (middle phalanges) ของนิ้วทั้งสี่ (ยกเว้นนิ้วโป้ง) เอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสเหล่านี้จะแยกออกที่ด้านปลาย เรียกว่า Camper's Chiasm เพื่อเป็นช่องให้เอ็นกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสผ่าน

หน้าที่ แก้

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสคิอการงอกระดูกนิ้วมือท่อนกลาง (middle phalanges) ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น (proximal interphalangeal joints) อย่างไรก็ตามกล้ามเนื้อนี้ยังมีหน้าที่ต่อเนื่องอีกในการงอข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ (metacarpophalangeal joints) และ ข้อมือ (wrist joint)

การทดสอบกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิสทำโดย ให้งอนิ้วมือต้านแรงต้านที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือส่วนต้น และให้นิ้วที่เหลือทั้งสามนิ้วเหยียดออกเต็มที่ (เพื่อให้กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสไม่ทำงาน)

ภาพอื่นๆ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Mnemonic at medicalmnemonics.com 273 1117". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-11. สืบค้นเมื่อ 2008-03-10.
  2. "Dissector Answers - Forearm & Wrist". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2008-01-17.
  3. "uams.edu". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-19. สืบค้นเมื่อ 2008-01-17.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้