นิ้วมือ เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วย กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เอ็น และผิวหนังห่อหุ้ม มีตำแหน่งอยู่ตรงปลายสุดของแขนถัดจากมือ ซึ่งสามรถเคลื่อนไหวได้โดยการสั่งการของสมองและระบบประสาท

ประโยชน์ของนิ้ว

แก้

1.ใช้กดสิ่งของ

2.หยิบและจับ

3.ใช้เกาเมื่อเกิดอาการคันตามอวัยวะ

ดูเพิ่ม

แก้