ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน

ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (อังกฤษ: medial epicondyle of the humerus) เป็นปุ่มกระดูกบนกระดูกต้นแขน มีขนาดใหญ่กว่าและยื่นออกมามากกว่าปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ ยื่นไปทางด้านหลังเล็กน้อย ในสัตว์จำพวกนกซึ่งรยางค์มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการหมุนเมื่อเทียบกับสัตว์สี่เท้าชนิดอื่นๆ ปุ่มนี้จะเรียกว่า ปุ่มเวนทรัล อีพิคอนไดล์ (ventral epicondyle of the humerus)

ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน
(Medial epicondyle of the humerus)
Gray329-Medial epicondyle of the humerus.png
มุมมองด้านหน้าของข้อศอกด้านซ้าย แสดงกระดูกและเอ็นรอบข้อต่อ (ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์อยู่ตรงกลางภาพด้านบน)
Gray210.png
บริเวณที่เกิดการสร้างกระดูกของกระดูกต้นแขน (ปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์อยู่ด้านล่างซ้ายของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินe. medialis humeri
TA98A02.4.04.027
TA21207
FMA23441
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ปุ่มนี้เป็นจุดเกาะของเอ็นอัลนาคอลแลทเทอรัล (ulnar collateral ligament) ของข้อศอก, กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส (Pronator teres) , และจุดเกาะต้นของเอ็นกล้ามเนื้อร่วมของกลุ่มกล้ามเนื้องอของปลายแขน (เอ็นคอมมอนเฟล็กเซอร์ (common flexor tendon))

เส้นประสาทอัลนา (ulnar nerve) วิ่งอยู่ในร่องที่อยู่ด้านหลังของปุ่มกระดูกนี้ ถ้ามีกระดูกหักบริเวณมีเดียล อีพิคอนไดล์จะทำให้มีอันตรายต่อเส้นประสาทอัลนา[1]

ภาพอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. มีชัย ศรีใส และคนอื่นๆ, มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 แขนและขา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เยียร์บุ๊คพับลิชเช่อร์, 2532.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข