กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส

ในทางกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (อังกฤษ: flexor digitorum profundus; FDP) เป็นกล้ามเนื้อในปลายแขนที่ทำหน้าที่งอนิ้วมือ จัดว่าเป็น extrinsic muscle เพราะว่าการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนี้อยู่ที่ตำแหน่งที่แตกต่างจากตัวหลักของมัดกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส
(Flexor digitorum profundus muscle)
กล้ามเนื้อชั้นลึกในด้านหน้าของปลายแขน (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสแสดงด้วยสีน้ำเงิน)
รายละเอียด
จุดยึดกระดูกอัลนา
จุดเกาะกระดูกนิ้วมือท่อนปลาย
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
ประสาทเส้นประสาทมีเดียน (เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส) , แขนงเลี้ยงกล้ามเนื้อของเส้นประสาทอัลนา
การกระทำงอมือ (ที่ข้อต่อระหว่างกระดูกนิ้วมือ)
ตัวต้านกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ ดิจิทอรุม
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus flexor digitorum profundus
TA98A04.6.02.036
TA22491
FMA38478
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส ร่วมกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (flexor digitorum superficialis) มีเอ็นกล้ามเนื้อยาวที่วิ่งลงตมาลอดปลายแขน ผ่านคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel) และยึดเกาะกับด้านฝ่ามือของกระดูกนิ้วมือ กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นอยู่ที่ด้านหน้าของกระดูกอัลนา

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสทอดตัวอยู่ใต้กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส แต่ว่าจะมีจุดเกาะปลายที่อยู่ด้านปลายมากกว่า โดยเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสจะวิ่งผ่านช่องของเอ็นกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส เข้าไปเกาะกับกระดูกนิ้วมือท่อนปลาย (distal phalanx)

เส้นประสาทที่เลี้ยง

แก้

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัสถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) และเส้นประสาทอัลนา (ulnar nerve) โดยที่

  • ด้านใกล้กลาง (medial aspect) ของกล้ามเนื้อนี้ (ซึ่งทำหน้าที่งอนิ้วนางและนิ้วก้อย) เลี้ยงโดยเส้นประสาทอัลนา (C8, T1)
  • ด้านข้าง (lateral aspect) ของกล้ามเนื้อนี้ (ซึ่งทำหน้าที่งอนิ้วชี้และนิ้วนาง) เลี้ยงโดยเส้นประสาทมีเดียน โดยผ่านแขนงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (C8, T1)

กล้ามเนื้อนี้เป็นกล้ามเนื้อหนึ่งในสองกล้ามเนื้อกลุ่มงอนิ้วมือที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทมีเดียน (อีกมัดหนึ่งคือกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (flexor carpi ulnaris))

ภาพอื่นๆ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้