กบฏจงโฮย (อักษรโรมัน: Zhong Hui's Rebellion) การกบฏที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 264 นำโดย จงโฮย ขุนพลแห่ง วุยก๊ก ต่อผู้สำเร็จราชการแห่งวุยก๊ก สุมาเจียว ซึ่งจงโฮยได้รับการสนับสนุนจาก เกียงอุย ขุนพลของรัฐสิ้นสภาพ จ๊กก๊ก ซึ่งถูกพิชิตโดย วุยก๊ก ที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูจ๊กก๊กขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนที่การกบฏจะเริ่มขึ้นนั้น จงโฮย เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการของวุยก๊กในสงคราม การพิชิตจ๊กก๊กของวุยก๊ก และมีความปรารถนาในการจะตั้งอาณาจักรของตนในเขตแดนของจ๊กก๊กเมื่อการกบฏสิ้นสุดลงขุนนางและทหารของวุยก๊กบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับจงโฮยได้เข้าต่อสู้กับเขาและสังหารเขาพร้อมกับเกียงอุยทำให้ความฝันของเกียงอุยในการฟื้นฟูจ๊กก๊กต้องสิ้นสุดลง

กบฏจงโฮย
วันที่1—3 มีนาคม ค.ศ. 264
สถานที่เฉิงตู, มณฑลเสฉวน, ธงของประเทศจีน จีน
ผล จงโฮย และ เกียงอุย ถูกสังหาร
เตงงาย และบุตรชายถูกประหาร
กบฏถูกปราบปราม
คู่สงคราม
กองทัพในสังกัดจงโฮย
จ๊กก๊ก(รัฐบริวารที่เข้าด้วยจงโฮย)
วุยก๊ก ทหารที่ไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของจงโฮย
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
จงโฮย  
เกียงอุย  
สุมาเจียว
กาอุ้น
เตงงาย  โทษประหารชีวิต
เตงต๋ง  โทษประหารชีวิต
อุยก๋วน