UTC−03:00

(เปลี่ยนทางจาก UTC−3)
UTC−03:00
  UTC−03:00 ~ 45 องศาตะวันตก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
เมอริเดียน
กลางเส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันตก (ทะเล)52.5 องศาตะวันตก
ขอบด้านตะวันออก (ทะเล)37.5 องศาตะวันตก
อื่น ๆ
หมู่วันเวลา (DTG)P (Papa)
แหล่งข้อมูลอื่น
UTC−03: สีฟ้า (มกราคม), สีส้ม (กรกฎาคม), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีฟ้าอ่อน UTC−03:00 คือ ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด ที่หักค่า 3 ชั่วโมงของเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC).

เวลามาตรฐาน (ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ)

แก้

ทวีปอเมริกาเหนือ

แก้

เวลาออมแสง (ซีกโลกเหนือในช่วงฤดูร้อน)

แก้

ทวีปอเมริกาเหนือ

แก้

เวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)

แก้

ทวีปอเมริกาใต้

แก้

เวลามาตรฐาน (ซีกโลกใต้ฤดูหนาว)

แก้

ทวีปอเมริกาใต้

แก้

เวลาออมแสง (ซีกโลกใต้ฤดูร้อน)

แก้

ทวีปอเมริกาใต้

แก้

ทวีปแอนตาร์กติกา

แก้

อ้างอิง

แก้