UTC−03:00

(เปลี่ยนทางจาก UTC−3)
UTC−03:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC−03:00 ~ 45 องศาตะวันตก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
เมอริเดียน
กลางเส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันตก (ทะเล)52.5 องศาตะวันตก
ขอบด้านตะวันออก (ทะเล)37.5 องศาตะวันตก
อื่น ๆ
หมู่วันเวลา (DTG)P (Papa)
แหล่งข้อมูลอื่น
UTC−03: สีฟ้า (มกราคม), สีส้ม (กรกฎาคม), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีฟ้าอ่อน UTC−03:00 คือ ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด ที่หักค่า 3 ชั่วโมงของเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC).

เวลามาตรฐาน (ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ)แก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

เวลาออมแสง (ซีกโลกเหนือในช่วงฤดูร้อน)แก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

เวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)แก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข

เวลามาตรฐาน (ซีกโลกใต้ฤดูหนาว)แก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข

เวลาออมแสง (ซีกโลกใต้ฤดูร้อน)แก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข

ทวีปแอนตาร์กติกาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข