เปิดเมนูหลัก

UTC−08:00 เป็นเขตเวลาที่เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 8 ชั่วโมง ใช้ใน

UTC−08:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC−08:00 ~ 120 องศาตะวันตก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
กลาง120 องศาตะวันตก
ขอบด้านตะวันตก (ทะเล)127.5 องศาตะวันตก
ขอบด้านตะวันออก (ทะเล)112.5 องศาตะวันตก
หมู่วันเวลา (DTG)U (Uniform)
UTC−08: สีน้ำเงิน (เดือนธันวาคม), สีส้ม (มิถุนายน), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีน้ำเงินอ่อน - พื้นที่ทางทะเล

เวลามาตรฐานแปซิฟิก (ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ)แก้ไข

เวลาออมแสงอะแลสกา (ฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ)แก้ไข

เป็นเวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)แก้ไข